event

Åpent møte

28

januar 2021

Tidlig ansvar for egen alderdom - hva betyr det for deg?

Hvordan planlegger man egentlig for å bli gammel? Kan vi tilrettelegge tidlig for en fremtidig situasjon hvor vi kanskje er avhengig av mer hjelp og støtte? Dette er noe av det vi skal utforske i dette webinaret.

Tid: 28.01 fra kl. 14.00 - 15.30

Sted: Webinar

Program

  • Innledning v/ Norwegian Smart Care Cluster
  • Hva sier forskningen om hva man kan gjøre for å forebygge aldersrelatert sykdom? Og hvis man blir rammet - hvordan leve best mulig med det? v/ Line Iden Berge, postdoktor ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Universitetet i Bergen.
  • Seniorsikker - Trygge seniorer i egen bolig. v/ Eva Jakobson Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende Forum
  • Hvorfor bør man risikorydde og planlegge for fremtiden? v/ Tone Bye, prosjektleder i Pensjonistforbundet
  • Fra idé til praksis – etablering av tidlig innsats team i Lom kommune. v/ Synne Skogsrud, kommunalsjef Helse- og omsorg i Lom kommune
  • Presentasjon av ulike smarte løsninger (flere detaljer kommer)


Webinaret arrangeres i samarbeid med:
Foto: Johnny Cohen on Unsplash

Relaterte dokumenter:

Arkiv