RoomMate AS

RoomMate AS

RoomMate - anonymisert digitalt tilsyn

RoomMate er en nytenkende løsning for anonymisert digitalt tilsyn med automatisk alarmering eller varsling i kritiske situasjoner. RoomMate inneholder en avansert 3D-sensor som fungerer helt uavhengig av dagslys. RoomMate fastmonteres øverst på veggen i rommet og sender automatisk ut SMS-varsel i ulike situasjoner uten at brukeren skal trykke på en knapp eller bære annet utstyr på kroppen. 

RoomMate kan varsle i disse situasjonene: 

 • Fall 
 • Forlater sengen uten å komme tilbake innen en viss tid 
 • Setter seg opp i sengen 
 • Stolvarsel 
 • Går inn/ut av rommet 
 • Aktivitet 
 • Toveis tale (2018)

Bruksområder:  

 • Sykehjem 
 • Omsorgsboliger/helsehus 
 • Hjemmeboende 
 • Bofellesskap for personer demens 
 • Boliger for utviklingshemmede