RoomMate AS

www.roommate.no/

"Noe av det første vi gjorde var å få til et samarbeid med Bærum kommune. Slik vi kunne komme i kontakt med sykehjemansatte. Deretter fikk vi laget en prototype og testet den ut. "
- René Nordstrøm Jensen, daglig leder i RoomMate AS
Vis fakta

FAKTA

Selskap: RoomMate AS

Etablert: 2012 (firmanavn fra 2012–2017 var Xcenter AS)

Grnüder: René Nordstrøm Jensen, Tor Kveim, Øyvind Bjørnson-Langen

Produkt: Teknologi for anonymisert tilsyn

Web:  www.roommate.no

RoomMate AS

RoomMate - anonymisert digitalt tilsyn

RoomMate er en nytenkende løsning for anonymisert digitalt tilsyn med automatisk alarmering eller varsling i kritiske situasjoner. RoomMate inneholder en avansert 3D-sensor som fungerer helt uavhengig av dagslys. RoomMate fastmonteres øverst på veggen i rommet og sender automatisk ut SMS-varsel i ulike situasjoner uten at brukeren skal trykke på en knapp eller bære annet utstyr på kroppen. 

RoomMate kan varsle i disse situasjonene: 

 • Fall 
 • Forlater sengen uten å komme tilbake innen en viss tid 
 • Setter seg opp i sengen 
 • Stolvarsel 
 • Går inn/ut av rommet 
 • Aktivitet 
 • Toveis tale (2018)

Bruksområder:  

 • Sykehjem 
 • Omsorgsboliger/helsehus 
 • Hjemmeboende 
 • Bofellesskap for personer demens 
 • Boliger for utviklingshemmede

Satset alt på anonymt tilsyn

Det er 7 år siden gutta bak RoomMate sa opp gode jobber for å bli gründere. Først nå begynner de å tjene penger på velferdsteknologien sin.

– Vi har utviklet en løsning for anonymisert visuelt tilsyn. Det er en boks du setter på veggen, som automatisk kan slå alarm i en rekke kritiske situasjoner. I tillegg kan løsningen brukes slik at pleiepersonellet slipper å fysisk gå inn til pasienten på natten, sier René Nordstrøm Jensen, daglig leder i RoomMate.

De levende bildene er anonymisert slik at det ikke er mulig å se detaljer, og personene framstår som konturer. Målet med verktøyet er å gi et nyttig verktøy til håndtering av eldrebølgen.

– Løsningen vår kan brukes til å sjekke at alt er ok hos en pasient på sykehjem eller hos en hjemmeboende, forklarer Nordstrøm Jensen.

Veien fra idé til en lønnsom bedrift har vært lang, men troen på produktet har gitt næring til pågangsmotet.

– Vi startet som en liten gründerbedrift for 7 år siden. Nå er vi i en mer ordinær drift med installasjoner i hele Norge, sier den daglige lederen.

Han forklarer hvordan de ansatte på et sykehjem gjør man fysiske tilsyn. Der de går inn på rommet til beboerne tre ganger om natten, mens de ved hjelp av RoomMate kan utføre tilsyn uten å gå inn på rommet til beboeren. Teknologien gjør det også mulig å varsle personellet dersom en pasient har falt ut av senga, eller gått ut av senga og ikke kommer tilbake igjen.

 

OVERVÅKNING: RoomMate tilbyr anonymisert visuelt tilsyn. Det er en boks du setter på veggen, som automatisk kan slå alarm i en rekke kritiske situasjoner.


Brukes i 70 kommuner
For 3,5 år siden begynte RoomMate å få større bestillinger, og siden da har pågangen økt jevnt og trutt. Snart har firmaet montert opp 2000 sensorer i 70 forskjellige kommuner her til lands. Nå er installasjonene deres også på vei mot Danmark og Sverige.

– Vi var tre sivilingeniører som fikk ideen. Vi sa opp gode faste jobber, og gikk rett og sett bare i gang, sier Nordstrøm Jensen. Han kan titulere seg som daglig leder, men understreker at titler har liten relevans i deres selskap.

De to andre gründerne jobber også fortsatt i RoomMate. Tor Kveim er prosjektleder mens Øyvind Bjørnson-Langen er produktutvikler.

– Noe av det første vi gjorde var å få til et samarbeid med Bærum kommune. Slik vi kunne komme i kontakt med sykehjemansatte. Deretter fikk vi laget en prototype og testet den ut, sier Nordstrøm Jensen.

St. Hanshaugen bydel i Oslo var RoomMates første store kunde.

De tre gründere har finansiert all drift sammen inn til for to år siden. Da hadde de fått fram produktet, fått de første leveransene på plass, og det ble nødvendig med kapital fra privatpersoner. Likevel er det fortsatt er de tre gründerne som eier største delen av selskapet.

– Dersom vi ville kunne vi fått til raskere vekst, men vi har valgt å ta det i et mer rolig tempo og sitte med kontrollen selv, sier Nordstrøm Jensen.

 

Endelig positivt resultat
– Det siste året særlig, har salget tatt helt av, forteller han, og legger til: – Et godt produkt er viktig for å lykkes, men det er ikke nok. Man må ha evnen til å stå løpet ut, og stå i det lenge nok til å komme i leveranseposisjon.

RoomMate har for tiden seks ansatte, og planlegger stor vekst framover. De har lagt opp til høy grad av service til kundene, og opplever stor etterspørsel.

I starten solgte selskapet to eller tre produkter til en kommune, etter hvert ble bestillingen utvidet til 20 produkter. Nå selger de 100 produkter i slengen.

– Det har vært et langt løp, og først nå etter 7 års drift har vi har begynt å bli lønnsomme. Tidligere år har vi alltid hatt et negativt resultat. Det har vært tøft, og vi har jobbet ekstremt mye, sier den daglige lederen.

Markedet når det gjelder velferdsteknologi i Norge består primært av kommuner, som kjøper produkter via anbudsprosesser. For firmaet har disse prosessene vært veldig krevende å være med på, og ikke minst har det tatt lang tid.

– Det har vært noen utfordrende år, men jeg føler på mange måter at vi har hatt et kommersielt gjennombrudd i 2019. Det gjør at framtida ser veldig positiv ut nå, sier Nordstrøm Jensen.

Nå er planen å etablere seg på det internasjonale markedet.

– Vi har gjort en del innen produktutvikling, og kan med et tilleggssystem tilby et komplett sykesignalanlegg. Vi kan også tilby en alarm som beboeren kan ha på seg. I framtida vil vi utvide produktsortimentet slik at vi blir en komplett totalleverandør, sier Nordstrøm Jensen.

Selskapet har en bevisst strategi i forhold til salg, og selger ingenting direkte til sluttkunder.

– Vi er et lite selskap og ønsker ikke å bygge opp et eget salgskorps. Derfor har vi tre forhandlere som selger produktene på vegne av oss, sier den daglige lederen.

Enn så lenge kjenner han ikke til flere selskap som tilbyr anonymisert tilsyn.

 LITEN BEDRIFT: Foreløpig er de seks ansatte i RoomMate. (F.v.) Øyvind Bjørnson-Langen, Tor Kveim, Maritha Ingvaldsen, Ellen Myrland, Lieding Wu, René Nordstrøm Jensen. (Foto: Roommate)


– Har banet vei
– Nå har vi vært med å påvirke det norske markedet når det gjelder anonymisert tilsyn. Det var en del skepsis til overvåking, og vi har prøvd å adressere skepsisen. Nå synes jeg det er en større aksept for å ta i bruk denne typen teknologi, sier Nordstrøm Jensen.

Gutta i RoomMate hadde tidlig i prosessen et møte med Datatilsynet, og deres innspill har hatt stor påvirkning på hvordan løsningen er i dag. RoomMate har prøvd å gjøre overvåkingen så skånsom som mulig for brukerne. Det har de gjort ved å kryptere alle data, og anonymisere bildene.

– Det er jo invaderende det vi gjør, men det er også invaderende at noen går inn på et soverom for å sjekke en beboer. Samtidig som beboerens søvn kan bli forstyrret, sier Nordstrøm Jensen.

Tilbakemeldingen fra institusjoner som bruker løsningen er at det er ressursbesparende.

– Vi har institusjoner som sier de har halvert antall fallulykker, opplyser Nordstrøm Jensen.

Dersom beboeren setter seg opp i sengen kan de ansatte få en alarm. Mange melder også om at pasientene sover bedre om natten når de slipper fysiske tilsyn, og dermed også har det bedre på dagtid.

– For hjemmeboende har vi mange installasjoner, som gjør at hjemmetjenesten ikke må reise ut på tilsyn nattestid. Dette gir en betydelig økonomisk besparing for kommunene, sier Nordstrøm Jensen.

Han og bedriften ser fram til ytterligere vekst det kommende året, og medlemskap i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et av virkemidlene for å oppnå målet.

 

Helseklyngen som møteplass
– Det føles helt naturlig og nyttig for en bedrift som oss å være medlem av Norwegian Smart Care Cluster. Det er en veldig fin møteplass, og mulighet for å komme i kontakt for bedrifter, sier den daglige lederen i RoomMate.

Under konferansen EHIN deltar de på NSCC sin stand, der inngangsprisen for dem blir mye lavere enn om de skulle hatt en egen stand.  Vi ser at medlemskapet vårt gir oss muligheten til å møte nye potensielle kunder og samarbeidspartnere. 

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo