event

Åpent møte

14

januar 2021

Pilot Helse - midler til helhetlige innovasjonsløp

Har du fått med deg denne muligheten dette nye virkemiddelet innebærer? Pilot Helse er en utlysning av midler til helhetlige innovasjonsløp - fra idé til marked, finansiert på tvers av virkemiddelapparatet. Bli med på webinar og lær mer!

NÅR: 14. januar kl. 14.00 - 15.30


Forskningsrådet arrangerte også et webinar om dette temaet. Se det HER.

Nytt virkemiddel fra Forskningsrådet: Pilot Helse

En helt ny satsing skal føre virksomheter i offentlig sektor og bedrifter sammen for å etablere koordinerte innovasjonsløp. Innovasjonsløpene skal være basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene. Løsningene må være innovative, føre til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og rette seg mot et internasjonalt marked.

Første utlysning fra Pilot Helse vil være åpen for alle temaer som sikter seg inn på å møte tydelige behov innenfor helsetjenesten, men følgende to hovedtemaer vil bli prioriterte:

  1. Pasienten hjemme: Nye produkter og teknologi for diagnostikk, behandling (inkludert kliniske studier) og rehabilitering i hjemmet i tillegg til nye løsninger for digital samhandling mellom pasient og helsetjenesten, inkludert selvbetjeningsløsninger.
  2. Bærekraftig helsetjeneste: Nye teknologiske løsninger som øker effektiviteten i helsetjenesten gjennom f.eks. bedre og mer effektiv beslutningsstøtte, samhandling mellom tjenester, arealutnyttelse, logistikk og personellbruk.

Har du en idé til et samarbeidsprosjekt, leter du etter partnere og hjelp til mobilisering? Bli med og diskuter mulighetene sammen med relevante aktører fra helse- og omsorgstjenesten.

Program:

  • Introduksjon til Pilot H programmet, v/ Renate Simonsen, Forskningsrådet
  • HelseVest RHF - muligheter for samarbeid v/ Lena Forgaard, seniorrådgiver
  • Youwell – drømmecase med et verktøy for digitale interversjoner? v/ Øyvind Grimsgaard, forretningsutvikler
  • Erfaring med store FOU søknader v/ Olav Mellemstrand, prosjektutvikler Qbird
  • FORREGION – vi jobber med å mobilisere til mer forskning i små- og mellomstore bedrifter!
    v/ Tom Hiis Bergh, Innovasjonsrådgiver, Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling / Høgskulen på Vestlandet
  • Diskusjon rundt mulige prosjektsøknader og veien videre

Dette er første utlysning i regi av Pilot Helse. Den skal gjennomføres i to trinn: forprosjekt og hovedprosjekt. Forprosjekt kan søkes om nå og frem til 5. mai. Utlysningen av hovedprosjekt får søknadsfrist 15. september 2021.

LES MER OM PILOT HELSE PÅ FORSKNINGSRÅDETS NETTSIDER.

Relaterte dokumenter:

Arkiv