"Brukerstyrt innovasjon er superspennende. Jeg mener brukerne må begynne å stille mer krav til myndighetene. På samme måte som vi forventer enkle strømmetjenester tilpasset oss selv på Netflix, bør løsningene i helsevesenet være like enkle."
- Hogne Gjersvik, designer og daglig leder i These Ways
Vis fakta

Hva er design thinking?

Designere løser problemer og skaper nye løsninger ved å orientere seg rundt mennesket. Design thinking er en menneskeorientert måte å jobbe med innovasjon og utvikling. Den kobler en analytisk tilnærming med intuisjon og kreativitet. Det er bevist at denne måten å tenke og jobbe på kan gi store gevinster.

Kilde: DOGA


Om These Ways

Selskap: These Ways

Etablert: 2019

Gründer: Hogne Gjersvik

Produkt: Innovasjon- og tjenestedesign

Web: https://theseways.no/

GODE VANER: – Det gjelder å lage en løsning som brukeren elsker å bruke, slik blir løsningen til en god vane, sier Hogne Gjersvik, designer og daglig leder i These Ways. Her sammen med hele gjengen i teamet sitt, der Hogne er andre mann fra venstre. (Foto: These Ways)

These Ways vil kurere søvnløse spedbarn

Dette selskapet har som mål å gjøre verden til et bedre sted, det skal de blant annen gjøre ved å kurere søvnløshet hos spedbarn. Hvordan? Ved hjelp av brukerstyrt innovasjon så klart.

Tekst: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig NSCC


– These Ways er et innovasjon- og tjenestedesignstudio. Vi lager løsninger som gjør at verden blir bedre, sier Hogne Gjersvik.

Han er designer og daglig leder i selskapet. Han beskriver hvordan These Ways er bindeleddet mellom beslutningstakere og utviklere som gjør sluttproduktet brukervennlig.

– Innsikten ligger i samtalene med de ansatte i organisasjoner og brukere av digitale tjenester. Ut fra dette materialet kan det utvikles prototyper og nye løsninger, forklarer Gjersvik.

Det er ingen hemmelighet at nye løsninger ofte blir utviklet på grunnlag av noe en ledergruppe har bestemt, for så å bli programmert av en IT-utvikler. Men hva med pasientene og brukerne som skal leve med resultatet av beslutningen?

– Effekten av å involvere brukeren er stor. Utvikling av nye løsningen må styres fra brukernes behov. For å få til dette bruker vi metoden «design thinking», sier den daglige lederen.

Han mener den åpenbare nøkkelen til suksess ligger i full oversikt over behov tidlig i utviklingen av en løsning eller et produkt.

Ikke noe hokkus pokkus

De fleste spedbarnsforeldre kan kjenne seg igjen i den konstante følelsen av utmattelse. Når nattesøvnen krympes og byttes ut med byssing og desperat hvileløs vandring med et hylene barn i armene. Hele livet dreier seg om å få barnet til å sove.

– Det er ikke noe hokkus hoppus å kurrere søvnløshet. Det finnes et hav av kunnskap og litteratur innen fagfeltet, men når du ikke får sove er du ikke helt klar for å lese en bok eller fagartikler for å finne denne kunnskapen, forklarer Gjersvik.

Da er det viktig å lage løsninger som gjør jobben enkel, og det er denne jobben prosjektgruppen bak «Sov godt» er i gang med. I det faglige førersetet sitter forskere ved RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse). Løsningen vil bli utviklet på Youwell-plattformen. Youwell er søsterselskapet til These Ways, og samarbeidet mellom dem er tett. Sammen utvikler de nå flere helseløsninger innen selvhjelp og treningsprogram for psykisk helse.

Første ledd av utviklingen av prosjektet «Sov godt» er en design-sprint, der de innhenter verdifull innsikt fra helsepersonell og pårørende. Deretter følger brukerintervjuer, gjennomgang av brukerreisen, prototyping og testing.

– Det gjelder å lage en løsning som brukeren elsker å bruke, slik blir løsningen til en god vane. Ved bruk av brukerstyrt innovasjon er sjansen for å treffe brukerens behov mye høyere enn ved bare å beslutte noe, sier Gjersvik.


OPPMUNTRING: These Ways har begynt å tegne et konsept som skal hjelpe foreldre med søvnløse barn. Den skal gi enkle råd med emoji-basert oppmuntring. (Foto: These Ways)

Emoji-basert rådgiving

Innsiktsmaterialet These Ways har viser at det er vanskelig for helsetjenesten å kommunisere entydige og faglig sterke råd til spedbarnsforeldre. Rådene fra fastlegen, helsestasjonen og andre fagfolk spriker ofte, og de trøtte nybakte foreldrene kjenner seg rådville. Det skal bli bedre ved hjelp av en egen app. Der vil alle få tilgang på samme kunnskap.

– Vi har begynt å tegne et konsept som skal hjelpe foreldre med søvnløse barn. Den skal gi enkle råd med emoji-basert oppmuntring. Vi legger opp til enkel interaksjon og innhold som er lett å forstå, forklarer Gjersvik.

Innholdet i appen bygges på oppdatert forskning innen feltet, og skal gi foreldrene kunnskap uten å lese lange artikler og bøker.

– I denne løsningen skal det være lov å feile, og pekefingeren finnes ikke, sier den daglige lederen.

Skulder ved skulder

– Brukerstyrt innovasjon er superspennende. Jeg mener brukerne må begynne å stille mer krav til myndighetene. På samme måte som vi forventer enkle strømmetjenester tilpasset oss selv på Netflix, bør løsningene i helsevesenet være like enkle, sier Gjersvik.

These Ways har merket større pågang etter at corona-pandemien har ført til endrede arbeidsmetoder for mange, og økende bruka av digitale hjelpemidler. Stadig flere av prosjektene selskapet er involvert i er innen helsebransjen.

– Som grunder av These Ways var det akkurat dette jeg drømte om at vi kunne få bidra med. Dyktige designere har et veldig godt grunnlag for å kunne løse tilsynelatende gordiske knuter ved å sette brukernes behov i sentrum og forstå hvordan helsepersonell jobber i dag. Så håper vi at vi etter klinisk utprøvning kan si at litt flere av våre minste krabater «Sov godt». Samt kanskje en og annen utslitt mor og far, sier Gjersvik.

Arkiv