"Klyngeprogrammet vil gratulere Norwegian Smart Care Cluster så mye med gull-sertifisering. Det er en bekreftelse på en godt drevet klynge.  "
- Espen Warland, leder av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters
Vis fakta

– Vi er svært stolte over å få en total score på 95 prosent på vår første søknad om gullsertifisering, og nå kvalifisere til NCE-status i det nasjonale klyngeprogrammet. Dette er en god indikator på at vi jobber profesjonelt til det beste for medlemmene våre.
Arild Kristensen, daglig leder av Norwegian Smart Care Cluster
TEAM NSCC: Et knippe mennesker med brennende engasjement for helse og teknologi jobber hver dag for at smarte løsninger skal skape en bedre helsehverdag. Dette er team NSCC.

Norwegian Smart Care Cluster er en gull-klynge: – Dette er et kvalitetsstempel

Klyngen har fått godkjent gullsertifisering i EU sin sertifiseringsordning. Utmerkelsen vitner om en profesjonell organisasjon, og gjør klyngen mer attraktiv som partner i EU-prosjekter.

Tekst og foto: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig i Norwegian Smart Care Cluster

I oktober 2021 fikk klyngen besøk av to hyggelige mennesker, likevel var hele teamet ganske så nervøse. Hvorfor? Disse to skulle nemlig i løpet av to dager gå gjennom hele organisasjonen fra A - Å. Nå kan endelig Arild Kristensen spre det glade buskap, resultatet etter gjennomgangen.

– Vi kan med rette si at Norwegian Smart Care Cluster er god som gull! Ikke minst er dette et viktig kvalitetsstempel for oss, sier Kristensen.

Han har ledet Norwegian Smart Care Cluster fra den spede start for 7 år siden. Da bestod staben av ham selv og en kommunikasjonsmedarbeider i 30 prosent stilling. Nå består klyngen av syv og et halvt årsverk fordelt på et herlig knippe mennesker.

HVEM ER NSCC? Få full oversikt over klynga


Hva betyr gull-sertifiseringen?

Det er European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) som vurderer om klyngene lever opp til standarden som kreves for å få Gold Label-sertifiseringen. ESCA vurderer blant annet klyngens struktur, ledelsens modenhet, finansiering, strategi, mål og tjenester.

– Sertifiseringen er gyldig i to år. Vi må kontinuerlig jobbe med forbedring for å nå opp i resertifisering om to år og beholde gull-kvalitetsstempelet, understreker klyngelederen.

– Klyngeprogrammet vil gratulere Norwegian Smart Care Cluster så mye med gull-sertifisering. Det er en bekreftelse på en godt drevet klynge.  Vi håper sertifiseringen vil gi klyngen flere kontaktpunkter og samarbeidsmuligheter i Europa, og bidrar til at medlemsbedriftene får enda større muligheter til mer verdiskaping og eksport, sier Espen Warland, leder av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Jobber for medlemmene

Under gjennomgangen i oktober målte fagfolkene fra ESCA klyngen på 31 indikatorer. Her må klyngen oppnå et minimumskrav for kvalitet på hvert punkt. Totalt kreves det 80 prosent i total måloppnåelse.

– Vi er svært stolte over å få en total score på 95 prosent på vår første søknad om gullsertifisering, og nå kvalifisere til NCE-status i det nasjonale klyngeprogrammet. Dette er en god indikator på at vi jobber profesjonelt til det beste for medlemmene våre, sier Kristensen.

Med gull-sertifiseringen i boks, ser teamet i klyngen fram mot nye mål. Aktiviteten er som vanlig høy, og mange spennende prosjekter er i gang.

Vil sette fart på helsenæringen med EIRA

I august var det avspark for første pilot av dette nye programmet sammen med seks bedrifter som rigger seg for å vokse. Dette vekstprogrammet skal gi dem verktøy til å nå sine mål om vekst. Gjennom praktiske oppgaver og utfordringer får bedriftene individuelt tilpassa utviklingsløp.

PROSJEKTLEDEREN: Therese Oppegaard jobber som forretningsutvikler i Norwegian Smart Care Cluster, og leder prosjektet EIRAccelerator.


Norwegian Smart Care Cluster har startet dette programmet i samarbeid med Validé, Aleap og Norway Health Tech. Dette samarbeidet gir muligheten til å dra nytte av kunnskap hos partnerne, og gi selskapene som deltar et best mulig løft i sin utvikling.

– Da vi startet utviklingen av EIRA var det viktig for oss å snakke med brukerne. Gjennomgangsmelodien etter brukerkartleggingen var: Bedriftene i vekst ønska seg et opplegg som var individuelt tilpassa og mer spisset mot helse. Altså et program hvor aktivitetene var mer skreddersydd selskapenes egne mål og behov. Dette har vi tatt på alvor, sier Therese Oppegaard, prosjektleder for EIRA.

VIL DU VITE MER: EIRA - en digital akselerator for helsenæringen


Et internasjonalt testsenter

Norwegian Smart Care Lab (NSCL) er et internasjonalt testsenter og Living Lab for velferdsteknologi. ​ - Vi hjelper deg å teste morgendagens velferdsteknologiske løsninger, sier Marit Hagland.

ENGASJERT: Marit Hagland, leder NSCL, ivrer for innovasjon og utvikling av nye løsninger.


Norwegian Smart Care Lab er med i hele innovasjonsløpet. Laben er et ressurssenter for bedrifter som utvikler nye løsninger, og aktører som ønsker å ta løsningene i bruk.

LES MER: Nettsiden til NSCLKlyngen til tjeneste for medlemmene

Norwegian Smart Care Cluster tilbyr en rekke tjenester på veien mot det store målet om å skape en forskjell gjennom smarte løsninger. Blant annet ressursgrupper, arrangement og EU-rådgiving.

MER INFORMASJON: Våre tjenester finner du her

Noe av det viktigste med en klynge sier seg nesten ut fra navnet, nemlig å bli en del av et inspirerende nettverk. Her kan du bli bedre kjent med noen av menneskene i dette herlige fellesskapet:

PORETTER:

  1. Arild Kristensen, daglig leder av klyngen - En utålmodig entusiast
  2. Elsa Søyland, styreleder i klyngen og daglig leder i SAFER - Kunnskapsjegeren
  3. Tone Bye, medlem av styringsgruppa i klyngen og generalsekretær i Livsglede for eldre (tidligere prosjektleder i Pensjonistforbundet) - Kraftverket
  4. Terje Tobiassen, medlem av styringsgruppa og daglig leder av ContinYou - Stolt og stødig gründer
  5. Kristin Odfjell, medlem av styringsgruppa og investor - Vil globalisere norsk helseindustri
Arkiv