"Det å ha tilgang til dyktige rådgivere, støtteapparat og noen som åpner dører for oss er gull verdt."
- Deltaker i programmet: Solvor Øverlien Magi, daglig leder og grunnlegger av Lifeness
Vis fakta


Hva er EIRA?

  • En digital akselerator for helsenæringen
  • Vekstprogrammet er geografisk uavhengig og spisset bedrifter i helsenæringen
  • Programmet er for vekstbedrifter i tidlig fase innen digital helse, velferdsteknologi og medtech
  • Målet for EIRA er å bygge flere sterke helseselskaper som bidrar til verdiskapning gjennom norske arbeidsplasser og eksport

Vil du vite mer? Mer om EIRA finner du på prosjektets egen side. Her finner du også en prosjektblogg som blir oppdatert gjennom hele programmet: TIL PROSJEKTSIDEN

Mindre voksesmerter med vekstprogrammet EIRA

Dette er ikke et vekstprogram der deltakerne skal lytte og lære. Her er mottoet: jobbe og gjøre. Gjennom praktiske oppgaver og utfordringer får bedriftene individuelt tilpassa utviklingsløp. Slik får de verktøy til å nå sine mål om vekst.

Tekst og foto: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig Norwegian Smart Care Cluster


– Da vi startet utviklingen av EIRA var det viktig for oss å snakke med brukerne. Gjennomgangsmelodien etter brukerkartleggingen var: Bedriftene i vekst ønska seg et opplegg som var individuelt tilpassa og mer spisset mot helse. Altså et program hvor aktivitetene var mer skreddersydd selskapenes egne mål og behov. Dette har vi tatt på alvor, sier Therese Oppegaard.

Hun jobber som forretningsutvikler i Norwegian Smart Care Cluster, og leder prosjektet EIRAccelerator. Navnet er hentet fra den norrøne mytologien, der Eir var navnet på gudinnen av legekunsten. Navnet betyr også hjelp. Det harmonerer godt med målene for programmet, nemlig å gi oppstartsbedrifter og bedrifter i tidlig vekstfase hjelp til å skyte fart ut i markedet.


Hvordan løfte en hel bedrift?

Å lose en bedrift fra oppstartsfasen og ut i markedet er en utfordrende oppgave uavhengig av bransje, men i helsebransjen finnes det kanskje enda flere utfordringer. Her skal bedriften ha kontroll på regulatoriske krav og kunden er ofte den offentlige helsetjenesten.

I august var det avspark for første pilot av dette nye programmet sammen med seks bedrifter som rigger seg for å vokse.

– Alle selskapene som er med er i en tidlig skaleringsfase. De har gjort en del tester, og trenger nå kunder og salg. Innhenting av kapital kan være avgjørende i denne fasen. Derfor har vi relevante investorer tilknyttet programmet, sier Oppegaard.

En del av de praktiske oppgave i programmet handler om å gjøre bedriften klar for å hente kapital. Utvikling av forretningsmodellen og planlegging av oppskalering er andre viktige punkt for at bedriften kan ta ut sitt fulle potensiale.

STØTTE: Solvor Øverlien Magi fra selskapet Lifeness er en av deltakerne i første pilot av vekstprogrammet EIRA. Hun mener det er nyttig med støtte og hjelp i skaleringsfasen. (Foto: Privat)

Hvorfor bruke tid på EIRA?

Lifeness er et av selskapene som deltar i vekstprogrammet vårt. Lifeness er en startup innenfor helseteknologi som hjelper helsepersonell med å effektivisere og forbedre behandlingen av mennesker med livsstilsykdommer og fedme.

– Vi er med på vekstprogrammet EIRA hos Norwegian Smart Care Cluster fordi vi mener at det å få støtte og hjelp i skaleringsfasen er veldig nyttig. Det å ha tilgang til dyktige rådgivere, støtteapparat og noen som åpner dører for oss er gull verdt. Vårt mål er at flere skal få mulighet til å bruke vår skybaserte plattform som forenkler hverdagen for helsepersonell i en travel klinisk hverdag, sier Solvor Øverlien Magi, daglig leder og en av grunnleggerne av Lifeness.

Løsningen til selskapet er allerede ute i markedet. En pilotstudie utført av UIT - Norges Arktiske Universitet viste at de som brukte Lifeness plattformen hadde fem ganger bedre behandlingsresultat enn standard behandling.

– Nå håper vi at flere helseaktører gjennom EIRA programmet vil kunne få nytte av vår plattform. Teamet i Norwegian Smart Care Cluster innehar mange dyktige rådgivere, og vi gleder oss til å jobbe tettere med dem det neste halve året, sier Magi.

Et annet selskap som deltar i akseleratoren er ShieldME. Dette helseteknologiselskapet ble etablert i 2017. De holder til i Forskningsparken i Oslo, og utvikler en løsning for å monitorere eldre som bor på sykehjem. Målet med løsningen er å gi helsepersonell verktøy for å få oversikt over beboere i sanntid, og for at beboere skal få hjelp når de trenger det.

– Vi gleder oss over muligheten til å delta på EIRA. Det vil være fruktbart å samarbeide med vekstprogrammet for testing og kunnskapsutveksling, knytte nye kontakter i helsenæringen og få til spennende partnerskap både med kommuner og industripartnere. Alt dette vil bidra til å akselerere oss videre, sier Henriette Bjørn, medgrunnlegger og daglig leder i ShieldME.

Selskapet er i en spennende del av startupreisen sin. De skal få på plass flere samarbeid og piloter. Gjennom EIRA ønsker de blant annet å få tettere kontakt med kommuner som ønsker å være med på å forme løsningen, slik at den blir best mulig tilpasset behovet til sykehjemmene.

– Det er bare sammen vi kan løse helseutfordringene vi står ovenfor, og vi har stor tro på verdien av å samarbeide tett med de som skal bruke løsningen vi utvikler gjennom hele utviklingsløpet, sier Bjørn.

Selskapene Grasp, Aktivitetsdosetten, Positival og Varda Care deltar også i programmet. Vi gleder oss til å presentere selskapene og opplevelser fra vekstprosessen utover høsten og vinteren.

SETTER FART: Henriette Bjørn er medgrunnlegger og daglig leder av selskapet ShieldME. Hun gleder seg til spennende utfordringer i EIRA med mål om å sette fart på selskapets utvikling. (Foto: Privat)


Gode partnere med på laget

Gode samarbeid er ofte nøkkelen til suksess. Derfor har Norwegian Smart Care Cluster startet dette programmet i samarbeid med Validé, Aleap og Norway Health Tech. Dette samarbeidet gir muligheten til å dra nytte av kunnskap hos partnerne, og gi selskapene som deltar et best mulig løft i sin utvikling.

– Norge er et lite land og skal vi oppnå resultater må vi stå sammen – det gjelder alle som er med å bidra til en bærekraftig og god helsetjeneste. Vi ser bare muligheter fremover; bygge og dele kunnskap på tvers, hjelpe norske bedrifter vokse og gi Norge arbeidsplasser, verdiskapning og eksport – det er dette alle partnerne bak EIRA skal bidra til. Vi er utrolig glade for å være en del av dette partnerskapet, sier Lena Nymo Helli, daglig leder i Norway Health Tech.

Hun får støtte fra Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé.

– Helsesektoren kjennetegnes ved at det er mange og komplekse grenseflater mellom offentlig sektor og privat næringsliv. Det er viktig å legge til rette for økt satsing på innovasjon innen helse. Vi tror at et vekstprogram spesielt tilpasset helsenæringen kan bidra til at bedriftens konkurranseevne økes, sier hun.

En viktig ressurs til faglig kunnskap, støtte og praktisk hjelp på veien er også Norwegian Smart Care Lab (NSCL).

– Norwegian Smart Care Lab er med i hele innovasjonsløpet. Laben er et ressurssenter for bedrifter som utvikler nye løsninger, og aktører som ønsker å ta løsningene i bruk, forteller Marit Hagland, leder av NSCL.

Teamet i lab skal bidra med sine tjenester inn i akseleratoren. Tjenestene blir skreddersydd etter hvilke behov hver enkelt bedrift har.

– Vi tror det vil gi verdi for bedriftene å koble arbeidet vi gjør i NSCL tett på vekstprogrammet gjennom ulike test og verifiseringsløp, sier Hagland.

LES MER: Slik jobber Norwegian Smart Care Lab

LES OGSÅ: Her finner du prosjektsiden til EIRA og tilhørende prosjektblogg

OPPSTART: Her ser du et glimt fra oppstartsmøtet i vekstprogrammet som er et digitalt og geografisk uavhengig tilbud til bedrifter i helsenæringen.

HOVEDBILDE - ENGASJERT: Therese Oppegaard er prosjektleder for vekstprogrammet EIRA. Hun gleder seg til å legge til å jobbe målrettet sammen med bedriftene for vekst og utvikling. (Foto: Jofrid Åsland, Norwegian Smart Care Cluster)

Arkiv