"Vi ønsker å hjelpe alle eldre, med et særfokus på hjemmeboende, ensomme og ikke minst redusere belastningen på helsevesenet. Da trenger vi også et godt innblikk i hvordan den eldre tenker."
- Hans Johan Tofteng, gründer og daglig leder av Easymeeting
Vis fakta
  • Easymeeting ble etablert i 2010
  • Jobbet tidligere med tradisjonell videokonferanse og fjernundervisning
  • Nå utvikler selskapet velferdsteknologi for helsesektoren

Vil du vite mer? Nettsiden til Easymeeting

ENKELT: Bestefar og Easymeeting jobber for at videosamtalen skal være like enkel som telefonsamtalen. Her er Arne Ulvolden, kjent som bestefar, i videosamtale med Hans Johan Tofteng, gründer og daglig leder av Easymeeting. (Foto: Easymeeting)

Teknologirådgiver i en alder av 85: - videomøter kan bekjempe ensomhet blant eldre

Han ble igjen en del av arbeidsstyrken, i en alder av 85. Som teknologirådgiver for Easymeeting, tilbyr «bestefar» et unikt perspektiv til morgendagens videotjeneste.

Tekst: Martin Simenrud, frilansskribent Norwegian Smart Care Cluster

– Jeg hadde mistet selvtilliten på det digitale, og det er en lite hyggelig følelse, sier Arne Ulvolden (85).

Du kjenner han kanskje bedre som «bestefar» fra Tv2-suksessen «Samuel og Bestefar». I løpet av seriens tid har duoen besøkt blant annet Sør-Amerika, Papua Ny-Guinea og India. For Ulvolden mangler det altså ikke på motet, som også har hoppet i fallskjerm i løpet av serien.

Det var derfor naturlig å håndtere en helt annen problemstilling, da muligheten dukket opp: bruken av helse- og videoteknologi blant eldre.

Digitaliseringen av samfunnet er ikke like lett for alle å følge. Ulvolden vil, som rådgiver for Easymeeting, gjøre sitt for å forenkle prosessen:

– Jeg følte meg altså som en av de 600.000 som ikke mestrer den digitale hverdagen, sier han, og viser til undersøkelsen fra Kompetanse Norge. Undersøkelsen, publisert tidligere i år, viser at 3 prosent av befolkningen ikke er digitale, mens 11 prosent har svake grunnleggende digitale ferdigheter.

Bør være enkelt

I undersøkelsen fra Kompetanse Norge heter det i konklusjonen: «veiledning fra familie og venner er en ønsket læringsmetode for mange seniorer og personer utenfor arbeidsstyrken, mens for teknisk eller vanskelig språk er noe som hindrer mange fra å bli bedre.»

Easymeeting mener at videosamtaler er en del av løsningen, og prøver med sin tjeneste «Amigo» å nå potensialet. Veiledning fra familie og venner muliggjøres nettopp gjennom videoteknologi, mens «bestefar» rådfører på brukervennligheten.

– Vi ønsker å hjelpe alle eldre, med et særfokus på hjemmeboende, ensomme og ikke minst redusere belastningen på helsevesenet. Da trenger vi også et godt innblikk i hvordan den eldre tenker, sier gründer og daglig leder Hans Johan Tofteng.

Tofteng mener «videosamtalen bør være like enkel som telefonsamtalen», og peker på de store fordelene ved bruk av video i helsesektoren.

– Du ser om personen er engasjert, og hvordan deltagerne responderer. Ved hjelp av video får vi 60 prosent mer informasjon. For en lege eller helsemedarbeider, kan den informasjonen være livsviktig. Da ser du ikke om den du snakker med ikke har det bra, utdyper gründeren.

SER MULIGHETER: – Videomøtene kan bekjempe ensomhet blant eldre, og teknologisk utvikling bør kunne tilpasses bedre, sier bestefar. Her i ivrig diskusjon rundt sin nye telefon sammen med Hans Johan Tofteng. Begge ansatt i Easymeeting.


Gullkornet

Teamet bak Easymeeting møtte Ulvolden på slutten av fjoråret. Den gang holdt «Samuel og Bestefar» foredrag, og utviklerne bak videoløsningen kom i prat med Ulvolden.

Slik daglig leder Tofteng gjenforteller historien, sitter spesielt ett utsagn igjen fra samtalen: «mange ganger tror jeg dere teknologer lager teknologi for å vise hvor flinke dere er». Perspektivet fra «bestefar» ble en oppvekker for gründeren.

– Det traff meg midt i fleisen, sier han.

Etter den gode dialogen ønsket Easymeeting mer av det pragmatiske perspektivet. I mars begynte dermed Arne Ulvolden som teknologisk rådgiver i selskapet.

– Videomøtene kan bekjempe ensomhet blant eldre, og teknologisk utvikling bør kunne tilpasses bedre, sier bestefar.

– På tide å lytte til de eldre

Teknologien skal ikke være komplisert, og funksjonaliteten skal ikke være frustrerende. Easymeeting ønsker slik å skape «hjertevarme muligheter», som kan ivareta og nyttiggjøre kunnskapen og erfaringen blant de eldre.

– Det ligger masse ressurser i de eldre. Med riktige verktøy kan vi bruke ressursene. Eldre kan for eksempel være leksehjelp for skolebarna, slike muligheter utnytter vi ikke godt nok i dag, sier forretningsutvikler i Easymeeting, Stein-Tore Øien.

Daglig leder Tofteng forklarer videre at konseptet allerede eksisterer i England og deler av Asia, under navnet «School Grannies». Prosjektet er pensjonerte lærere som hjelper barna med lekser. Prosjektet har blitt et nettfenomen. Det ser Easymeeting muligheter i.

– Vi kan snu det på hodet: et problem i Norge er digital kompetanse hos eldre. Den er hos de yngre. Med å knytte de to gruppene sammen, kan de yngre faktisk heve den digitale kompetansen hos de eldre – samtidig som de eldre kan dele av sin kunnskap, fortsetter Øien.

Easymeeting sitter med over ti år erfaringen innen tradisjonell videokonferanse. I 2019 kom videoløsningen Amigo. Ifølge gründeren har videoteknologi kun nådd 5 til 10 prosent av potensialet. Nå gjenstår det bare, med bestefar Ulvolden på laget, å tråkke resten av stien.

– Det ligger utrolige muligheter i videoteknologi, men i dag er det teknologene som råder. Nå er det på tide å lytte til helsesektoren, og ikke minst de eldre som bor hjemme, avslutter Tofteng.

Arkiv