Hvordan jobber Norwegian Smart Care Lab?

Norwegian Smart Care Lab (NSCL) er et internasjonalt testsenter og Living Lab for velferdsteknologi. ​ - Vi hjelper deg å teste morgendagens velferdsteknologiske løsninger.

I denne teksten beskriver Marit Hagland, leder for NSCL, funksjonen til Lab og nytteverdien av et slikt tilbud.

Norwegian Smart Care Lab er med i hele innovasjonsløpet. Laben er et ressurssenter for bedrifter som utvikler nye løsninger, og aktører som ønsker å ta løsningene i bruk.

Hva er Living Lab? Det er en metode for brukerinvolvert innovasjon basert på faktiske behov i hverdagslivet. En Living Lab tester produkter og løsninger i reelle omgivelser sammen med brukere.

Hvorfor trenger vi NSCL?

Markedet for velferdsteknologi er nytt og umodent. Dermed oppstår mange komplekse utfordringer som berører et stort aktørbilde – alt fra fastleger, sykehus, kommunalomsorg og bedrifter, til forskning og myndigheter. Å komme ut i markedet med de rette løsningene er vanskelig. Det kan være utfordrende å få løsningene testet på en god måte. I kommunene finnes det mange små piloter, men få virkelige implementasjoner der gevinsten ved nye produkter og tjenester blir utnyttet fullt ut.

Nye måter å levere helsetjenester på er avgjørende for en bærekraftig helse- og omsorgssektor i årene fremover. Innenfor det teknologiske området er det et hav av nye muligheter. Aktiviteten på området er stor, men det er mange tekniske, praktiske og juridiske hindringer som skal overstiges før løsninger kan tas i bruk i stor skala.

I Norwegian Smart Care Lab har vi metodikk og tjenestetilbud for verifisering av produkter, prototyper og produktideer. Våre tjenester bidrar til at produkter og løsninger utvikles og kommersialiseres raskere.

Dette gjør vi ved å sikre at løsningene testes og tilpasses kundenes krav og behov. Samtidig ser vi til at produktet eller tjenesten tilfredsstiller lover, standarder og normer.

KNUTEPUNKT: Norwegian Smart Care Lab sitt testsenter et knutepunkt mellom bedrifter, brukere og kommunale/offentlige aktører. Vi tester i fem faser.

Vi tester i fem faser

Idé og behov: Vi tester ideer så tidlig som mulig på reelle brukere. En tidlig test gir rask avklaring på potensialet og hvor i verdikjeden ideen passer inn.

Dette bidrar NSCL med i denne fasen:

  • Vi har svært god kunnskap om helsetjenesten
  • Vi hjelper bedrifter med å teste markedsbehov og avklare betalingsvilje
  • Vi bistår med å finne de rette testressursene

LES MER: Fase 1 - Idé og behovsfasen

Utvikling: Det er viktig å teste hyppig i startfasen før selskapet bruker for mye ressurser på utviklingsoppgaver. Vi hjelper med å utvikle prototyper som kan visualisere konseptet for brukerne. Vi finner brukerne og hjelper til med å gjennomføre testene.

LES MER: Fase 2 - Utvikling

Testing og pilotering: Når produktet nærmer seg ferdig er det avgjørende å optimalisere detaljene. Slik sikrer vi at produktet gir optimal effekt for helsetjenesten og brukerne. NSCL rigger tester som justerer og verifiserer løsninger.

LES MER: Fase 3 - Pilotering

Sertifisering: Vi har oversikt over ulike krav nye helseløsninger må tilfredsstille. Hos NSCL får selskapene den hjelpen de trenger med å sertifisere løsninger etter gjeldende regelverk.

LES MER: Fase 4 - Sertifisering

Implementering: Implementering av nye i løsninger i helse- og omsorgssektoren er krevende. Vi har utviklet en rekke tjenester som effektiviserer implementeringsprosessen.

LES MER: Fase 5 - implementering

BRUKEREN I SENTRUM: Laben tar i bruk ulik metodikk for å sikre at brukeren er involvert når vi skal utvikle nye tjenester og produkt.

Referanseprosjekt

Norwegian Smart Care Lab er testpartner for Norges første innovasjonspartnerskap i Stavanger kommune.

Innovasjonsprosjektet handler om aktivisering og egenmestring for brukere i korttidsopphold og oppfølging av brukeren hjemme. Gjennom hyppige tester i innovasjonsløpet ser vi at vi kan bidra til løsninger som både er gode for brukerne og som giR gevinster for kommunen.

LES MER: Reisen til aktivitetsroboten Berntsen sammen med NSCL