"Vi vet hva som kreves, og forstår utfordringer og behov hos leverandør, helsetjenesten og bruker."
- Marit B. Hagland, leder NSCL


Vi tester morgendagens helseløsninger

Å finne nye måter å levere helsetjenester på er avgjørende for en bærekraftig helse- og omsorgssektor i fremtiden. Vi mangler ikke nyskapende ideer og løsninger, men reisen fra idé til marked er krevende. Før løsninger kan tas i bruk i stor skala er det tekniske, praktiske og juridiske hindringer som må overstiges. Vi må sjekke at det er enkelt for folk å bruke de nye løsningene.

Norwegian Smart Care Lab (NSCL) tester og verifiserer produkter, prototyper og ideer i helsenæringen. Vi vet hva som kreves, og forstår utfordringer og behov hos leverandør, helsetjenesten og bruker.

Hva gjør vi for bedriftene? Vi bidrar til at produkter og tjenester utvikles og kommersialiseres raskere ved at de testes og tilpasses kundenes krav og behov. Samtidig passer vi på at løsningene tilfredsstiller lover, standarder og normer. Vi hjelper bedrifter med å forstå hvor i verdikjeden deres produkter og tjenester passer inn og hvem som er kunden.

Hva gjør vi for helsetjenesten? Vi simulerer og tester reelle situasjoner opp mot teknologi før implementering i tjenesten. Ved å sette opp en tjenestereise som viser behov og muligheter, bidrar vi til å synliggjøre gevinster og gi retning. Vi tester og verifiserer effekten av nye løsninger sammen med bruker og tjenesteleverandør.

Vår lab er en del av Norwegian Smart Care Cluster. Klyngen gir oss en god arena for samhandling, nettverk og innsikt mellom bedrifter, kommuner, sykehus og akademia. Flere av bedriftene i klyngen bidrar med tjenester til laben.

Sentrale samarbeidspartnere for NSCL er HelseCampus Stavanger, Alrek Helseklynge, i4Helse, og DNV-GL. Vi er også medlem i Nordic Proof, et nettverk av profesjonelle testfasiliteter i det nordiske helsevesenet.

Vil du vite mer om oss? Ta gjerne kontakt!