Karoline Blikra Mokleiv

Forretningsutvikler

Karoline har en bachelorgrad i sykepleie fra Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har erfaring fra både sykehus og sykehjem på kirurgisk og medisinsk post. Hun har en mastergrad i endringsledelse, og er spesielt interessert i simulering som metode for utvikling og læring. Karoline har skrevet sin masteroppgave om nettopp simulering. 

Hun har både faglig og praktisk kunnskap med seg i bagasjen til arbeidet i Norwegian Smart Care Lab. 

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo