Karoline Blikra Mokleiv

Forretningsutvikler

Karoline har en bachelorgrad i sykepleie fra Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har erfaring fra både sykehus og sykehjem på kirurgisk og medisinsk post. Hun har en mastergrad i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger, og er spesielt interessert i simulering som metode for utvikling og læring. Karoline har skrevet sin masteroppgave om nettopp simulering.

Hun har både faglig og praktisk kunnskap med seg i bagasjen til arbeidet i Norwegian Smart Care Lab.

Arkiv