Implementering

Mange undervurderer viktigheten av å virkelig forstå hva som kreves for å ta i bruk en ny løsning i helsetjenesten.

Derfor tilbyr vi i fase fem en test der man får praktisk erfaring ved å simulere implementering i et tjenesteperspektiv.

Test av løsning i et tjenesteperspektiv

Vi henter inn reelle brukere og helsepersonell til å simulere alt fra opplæring/implementering til drift og vedlikehold. På denne måten kan bedriften optimalisere opplæringsverktøy, brosjyrer og selve produktet slik at det blir enklest mulig å ta løsningen i bruk.