Idé og behovsfasen

Testing allerede tidlig i idéfasen gir deg verdifull innsikt. Det reduserer risikoen og øker hastigheten på utviklingsløpet.

Finnes det potensiale til å gjøre butikk ut av ideen din? Er det i det hele tatt noen som er villige til å betale for produktet eller løsningen? Dette er noen av spørsmålene du bør få avklart i fase en.


Markedsavklaring - evaluering av potensiale

Når du har fått en super ide og vil utvikle den videre er det først viktig å avklare disse tre punktene:

  • Har din produktide forretningspotensiale?
  • Er det behov og betalingsvillighet i markedet?
  • Dekker løsningen eller produktet et reelt behov hos målgruppen?

Det er ofte vanskelig å finne ut hvor løsningen passer inn og hvem som vil anskaffe den. Vi i NSCL kjenner markedet og via våre kontakter kan vi hjelpe deg å finne en nøkkelperson til å evaluere potensiale i din ide.

EKSEMPEL: Medsensio utvikler en forskningsbasert løsning

FOKUSGRUPPE: Her presenterer Helfy sin plan om utvikling av en nettbasert løsning. I en fokusgruppe satt sammen av personer med relevant kunnskap får selskapet tilbakemeldinger i en tidlig fase av utviklingen. (Foto: Jofrid Åsland)


Konsepttest - for å finne feil og mangler

Vi anbefaler å teste en produktide så tidlig som mulig med reelle brukere. Det vil avdekke feil og mangler før du bruker penger på utvikling. I denne fasen kan vi hjelpe deg å utvikle en enkel prototype. For å evaluere konseptet eller ideen finner vi relevante brukere og tester.

EKSEMPEL: Tidewave R&D og trykksårspesialist tester venderegime

Kost/nytte vurdering - kartlegging av gevinster

Skal du lykkes med å selge din løsning inn til helsetjenesten bør du vite at den vil gi en kostnadsreduksjon eller at tjenesten blir vesentlig forbedret. I denne testen vurderer vi kost/nytte for en ny tjenesteleveranse der din løsning inngår. Vi kartlegger dagens tjenestereise og designer en ny tjenestereise der din løsning inngår. På denne måten kan vi estimere en mulig gevinst.

Vi anbefaler en grundig kartlegging av løsningen i tilknytning til en eventuell pilotfase. Det vil gi en endelig bekreftelse på hva ditt produkt har å tilby markedet.

LES MER: Fase 2 - Utvikling