Utvikling

Du har alt å vinne på å ta de rette veivalgene og teste konseptet med reelle brukere gjennom hele utviklingen av produktet. Det gir kontroll over risikofaktorer, og mulighet for å tilpasse løsningene.

Målet er å bidra til løsninger og produkter som passer inn og dekker reelle behov i helsetjenesten. Det legger vi grunnlaget for i fase to med de viktige og riktige veivalgene.

Teknologiske veivalg

I startgropa av et utviklingsprosjekt er det nyttig å peke ut de fremste teknologiske løsningene som kan løfte prosjektet. Slik sikrer vi at prosjektet møter fremtidens behov. Det er nyttig å få oversikt over tilgjengelig elektronikk som kan inngå i løsningen. Samtidig vil vi ha kontroll på fremste trendene innen feltet for den aktuelle løsningen. I denne testen tilbyr vi kartlegging av muligheter knyttet til forretningsstrategien selskapet har lagt. Vi kommer med anbefalinger på teknologiske veivalg og kostnader.

Valg av IT-løsning og anbefalt referansearkitektur

I helsenæringen er det mange hensyn å ta når man skal utvikle et IT-verktøy.

Her er noen av spørsmålene som dukker opp:

  • Hvordan skal løsningen driftes på en trygg måte?
  • Hvordan deles, lagres og håndteres data ihht GDPR og normen?
  • Hvordan får man til kommunikasjon med andre IT-systemer?

NSCL kan hjelpe til med kartlegging av virksomhetens behov. Vi kan komme med anbefalinger som vil gjøre løsningen rustet til å møte kravene i markedet.

Funksjonstester - Test av brukeropplevelse

Det er viktig at løsningen testes med reelle brukere(pasienter og helsepersonell) gjennom hele utviklingen. NSCL bidrar med å sette opp testpanel som kan verifisere løsningen gjennom hele utviklingsprosessen.

Simulering og test av løsning - tjenesteperspektivet

I tillegg til å teste om selve løsningen/produktet virker er det vesentlig å simulere løsningen som en del av en tjenesteleveranse. Dette gjør vi for å optimalisere prosjektet, og gjøre opplæring/implementering, drift/vedlikehold og daglig bruk nyttig og effektiv for alle.

Prissensitivitet

Det er ofte vanskelig å vurdere hvilken prispolitikk selskapet skal velge for de nye løsningene som utvikles. Derfor tilbyr vi en pakke for gjennomføring av prissensitivitetstest. Slik kartlegger vi betalingsvillighet for produktet som utvikles.


LES MER: Fase 3 - Pilotering