Pilotering

Et pilotprosjekt i reelle omgivelser vil gi verdifull kunnskap. Det kan si noe om hvordan produktet vil bli implementert og tatt i bruk.

I fase tre utfører vi tester som gjør det mulig å optimalisere og fjerne eventuelle irritasjonsmoment, før selskapet lanserer løsningene i markedet.


Testfasilitet - lab eller reelle omgivelser

Vi kan tilby testing og simulering i reelle omgivelser inne på lab eller ute i operativ tjeneste. Gjennom våre samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten og brukerorganisasjoner kan vi finne egnede testlokasjoner for eksempel hjemme hos relevante brukere, i hjemmetjenesten eller hos fastlegene på sykehjem. Vi sørger for oppdragsavtale i tilknytning til hver test som gjennomføres.


TESTFASILITETER: NSCL samarbeider med flere aktører som tilbyr testfasiliteter. Vi hjelper deg å finne rett sted og måte å teste din ide.


Rekruttering av pasienter og helsepersonell

Gjennom våre samarbeidspartnere i helsetjenesten og brukerorganisasjoner kan vi bistå med å rekruttere relevante brukere som kan inngå i test av løsninger. Vi har også knyttet til oss et testpanel som kan bistå i tester utenfor helsetjenesten.


Juridiske avtaler i forbindelse med test

NSCL sørger for at nødvendige avtaler som oppdragsavtaler, samtykke og forsikringer er i tråd med normer og regner i forbindelse med et testoppdrag.

Gjennomføring av tester

Vi utvikler en plan for gjennomføring av pilottester, bistår med personell som fasiliteter testene, innhenter datagrunnlag og innsikt fra piloteringen.


SAMARBEID: NSCL samarbeider også med ulike organisasjoner som kan bidra i tester. Pensjonistforbundet og Kreftforeningen er et par av våre gode samarbeidspartnere.


Kost/nytte-analyse

En full kost/nytteanalyse vil kunne gjennomføres i forbindelse med et pilotprosjekt av tjenesten.

For å få full effekt av ny teknologi, må man kanskje endre på tjenesten? Da er det nyttig med kunnskap om hvordan tjenesten leveres i dag. Videre prøver vi ut hvordan tjenesten skal leveres med ny teknologi. Det koster å implementere ny teknologi og løsninger. Det er viktig å ta hensyn til for å få full oversikt over kostnader. Først da kan vi bygge på kartleggingen av tjenestereisen. Det gjør vi gjennom å danne oss et overblikk av alle fasene. Vi ser på tjenestereisen før pilotprosjektet og sammenligne med den nye tjenestereisen der løsningen inngår. For å gjennomføre en full effektstudie må man ha oversikt over implementerings og opplæringskostnader, produktkostnader samt sparte ressurser som følge av ny arbeidsmetodikk.

Analyse og sluttrapport

Vi oppsummerer innsikten fra piloteringen i sluttrapporter der vi påpeker hva som fungerer godt, hva som bør forbedres og optimaliseres. Det er mulig med flere rapporter dersom testene pågår over tid og det gjøres produktforbedringer i testperioden.

LES MER: Fase 4 - Sertifisering/ godkjenning