Sertifisering/ godkjenning

Rekken av tester og godkjenninger som skal på plass for å lansere helseløsninger er lang. Vi hjelper deg å kartlegge hvilke sertifiseringer som gjelder for ditt produkt og dine løsninger.

Hva må til for at helseløsningen eller produktet til bedriften blir godkjent? Svarene på dette spørsmålet finner vi sammen i fase fire. Her kartleger vi hva som kreves av ressurser og hvordan selskapet får gjennomført de ulike testene.


Dette kan vi hjelpe med:

 • Sikkerhetsvurdering i forhold til Normen/GDPR
 • Interopabilitet
 • Continua sertifisering
 • Verifisering av løsning i forhold til velferdsteknologisk referansearkitektur
 • Verifisering av API
 • ISO sertifisering
 • Sertifisering av Medisinsk utstyr
 • Universell utforming
 • ROS-analyse
 • Test i forhold til Normen og GDPR
 • Test av universell utforming
 • Test av Sikkerhet - penetrasjonstest
 • Stresstest, test av robusthet i løsning

LES MER: Fase 5 - Implementering