"Lab´en har testet brukeropplevelse og funksjonalitet helt siden Berntsen var en idé. Det er unikt."
- Marit B. Hagland, leder av Norwegian Smart Care Lab

Smart Care Lab sikret innovasjonssuksess

I februar 2018 signert Stavanger kommuner norgeshistoriens første innovasjonspartnerskapskontrakt med selskapene Innocom AS og Topro Industri AS. Norwegian Smart Care Lab ble hyret inn til å være Innocom sin testpartner gjennom hele prosessen..

På bare ett år har aktivitetsroboten Berntsen utviklet seg fra et påfunn til en virtuell, men høyst oppegående personlig trener for eldre. I innovasjonsverden er dét regnet som rekordfart.

Berntsen er unik på så mange måter. Han er en ekte innovasjon skapt ut i fra et opplevd og reelt behov formulert av kunden; Stavanger kommune. Behovet deres er å gi eldre kvalitetssikret, motiverende trening i hverdagen på sykehjem eller i hjemmetjenesten. I dag er det fysioterapeuter som står for denne helsemessige viktige treningen, men behovet er langt større enn hva kommunens folk rekker over, og hva kommunen har økonomi til å tilby.

Berntsen er derfor utviklet i et uvanlig tett samarbeid mellom kommunen og Innocom, og alle hans funksjoner, egenskaper, design, tilsiktede og utilsiktede resultat er testet, av Norwegian Smart Care Lab, med dem som faktisk skal bruke Berntsen, men også med dem som er rundt de eldre i hverdagen; helsepersonell og pårørende.

FEBRUAR 2018: Kjersti Balke Hveem fra Topro Industri AS, Ingvild Lilleheie og Hege Eiklid fra Innocom AS har signert norges første innovasjonspartnerskapskontrakt med Stavanger kommune. Om ett år skal de levere sine løsninger for å gjøre pasienter og eldre mer aktive og selvhjulpne. (Foto: Hilde Garlid)


Norges raskeste robot?
- Det har godt utrolig godt, og ikke minst raskt. Vi har hatt et tett og godt samarbeid med kommunen, blant annet med ukentlige møter med prosjektleder. Med en så tett oppfølging har vi kunnet avstemme prosjektet underveis. Den innsikten er helt unik for en utvikler, innovatør og privat leverandør, sier Hege Eiklid, gründer av selskapet Innocom AS.  

Innovasjonsprosjektet har også partnere på «sidelinjen» som nå venter spent på å bli kjent med Berntsen og hans egenskaper som personlig trener. På ventebenken sitter andre kommuner som også kjenner behovet for en slik treningskompis, og som raskt kan komme i posisjon til å handle, dersom resulatene fra Stavanger viser seg å være vellykket.

Det er også en uvanlig, men effektiv, måte å få implementert innovasjoner. Effektivt både for kommunene og for selskapet.

 

Hvorfor utvikle robotifiserer trening?
Trening er superviktig i eldres hverdag og for folk som må trene seg opp etter sykehusopphold, men i praksis blir treningsøktene med fysioterapeut til stede som regel for få og korte. Spørsmålet ble om noe av disse øktene kunne robotifiseres samtidig som en holdt på kvaliteten?

Med Berntsen får pasienter et treningsopplegg og en timeplan som kan følges uten timeavtale med andre hjelpere. Rett trening er kritisk viktig. Forskning viser at god og intensiv trening korter rekonvalesenstiden og hindrer reinnleggelser. Det siste er svært kostbart for omsorgstjenesten.  

Fakta er at Stavanger kommune har 200 korttidsplasser i dag. Gjennomsnitt liggetid er 26 døgn. Det koster kommunen 200 millioner kroner årlig.  

-Dersom vi med andre løsninger kan spare bare 10 prosent av disse utgiftene, enten ved kortere opphold eller færre reinnleggelser så vil besparelsen være på hele 20 millioner kroner i året, sier Marianne Sigurdsen Schwerdt som er prosjektleder for Innovasjonspartnerskap i Stavanger kommune. Behovene har sin kjerne i Stavanger kommune sitt prosjekt «Leve hele livet». Her er målet er at innbyggere i Stavanger kan kunne bo hjemme så lenge som mulig.  

Innocom AS sin treningsrobot og Topro Industri AS sin smart-rullator ble vinnerne av partnerskapskonkurransen. 

 

TESTER: Harry ....  

Setter fartsrekord i innovasjon
Berntsen er nå klar for produksjon i storskala slik at han kan rulles inn til beboere i de tusen sykehjem, eller i private hjem. Her skal han, på oppdrag fra fysioterapeuter, hjelpe eldre med treningsøvelser, treningsmotivasjon og være en veileder i det daglige; ja, det har faktisk vist seg i testfasene at Berntsen kan være en venn.  

For Berntsen kan både snakke, rulle på tur og fjernstyres slik av pårørende kan ha kontakt via skjermen og delta i en hverdag; uten selv å være fysisk til stede. 

-Det var en av testerne som ga ham navnet Berntsen. Det gjør ham absolutt mer personlig, og slik blir han også behandlet av brukerne, sier Hege Eiklid.  

Berntsen har altså på ett år gått fra å være en treningsidé til å bli en rullende, snakkende og motiverende treningsrobot. Det sies å være en skikkelig fartsrekord sammenlignet med tradisjonelle innovasjonsløp.  

-Stavanger kommune hadde et par år først med behovskartlegging før vi signerte innovasjonspartnerskapsavtalen, men likevel er dette langt raskere en for eksempel et innovasjonsløp der man skriver forskningssøknader i ulike stadier av prosessen. Det kan ta 2-3 år før en kommer skikkelig i gang. Vi har prosjekter i Innocom som startet året før denne aktivitetsroboten, men som nok ikke kan kommersialiseres før om 6-7 år, sier Eiklid.  

Det sier seg selv at slike langdryge utviklingsprosesser er en risiko både i tid og penger for innovasjonsutviklerne. 

   

Testet aktivt underveis
Innovasjonsfarten bekreftes av Marit Hagland i Norwegian Smart Care Lab som har hatt oppdraget med å teste og verifisere produktet hos brukere og ansatte på sykehjem og hjemmeboende, samt deres pårørende.  

-At Berntsen har gått fra idé til ferdig produkt på ett år, er utrolig raskt. Suksessfaktoren er at Innocom AS utvikler sammen med dem som har behovet, i dette tilfelle kommunen, og at produktet testes underveis med dem som egentlig skal bruke det. Lab´en har testet brukeropplevelse og funksjonalitet helt siden Berntsen var en idé. Det er unikt. Det vanlige er at bedrifter utvikler et produkt først som så brukertestes. En risikerer da å bruke ressurser på å utvikle noe som sluttbruker ikke klarer å bruke, og som må justeres sent og dyrt i utviklingsprosessen, sier Marit B. Hagland, daglig leder i Norwegian Smart Care Lab.  

Lab´ens oppdrag har vært funksjonstesting, anvendbarhetstest og sikkerhet i betydningen test av løsning i forhold til informasjonssikkerhet.  

-Vi har testet på reelle pasienter på dagavdelingen på Haukåstunet og på korttidsavdelingen der. Vi fikk tildelt testpersoner av kommunen. Da Berntsen bare var en pilot, var helsepersonell først skeptiske til kompleksiteten. Vi skulle tross alt utvikle en robot for folk som ikke har brukt smarttelefon eller ipad før. Men det viste seg i realiteten å være enkelt, sier Marit Hagland.  

Bruk av teknologi i denne gruppen overrasket alle, og Hagland forteller at hun «så lyset» da de spurte kommunen om å få med pårørende i testen.  

-Pårørende kan logge seg på og fjernstyre roboten. Det var kjekt å se hvordan pårørende likte dette, brukte det, og hvordan pasient og pårørende hadde nær og god kontakt mye oftere enn de vanlige visittene, sier hun. Hagland erfarte også at pasienter ble motivert til å bruke Berntsen, også for sine pårørende sin del.  

-På den måten blir det mindre stress for min datter. Nå kan hun komme på besøk via Berntsen, sa en av testerne.

STYRES:

   

Privat og offentlig utvikler sammen
Men la oss skru tiden tilbake til 23.februar 2018. Det var kake og pressebriefing da Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) konstaterte at Stavanger med 12 millioner kroner i potten vil gå i front, på vegne av andre norske kommuner, for å finne nye og smartere måter å utvikle produkter og tjenester.  

-Vi må utvikle produkt og tjenester i tettere samarbeid med brukerne. De er leverandørene som er best på å innovere, men jo tettere de private aktørene kan komme på kommunene sine reelle behov, jo større sjanse har vi for å lykkes. Sammen. Det offentlige kjøper produkter for 500 milliarder kroner i året, men det aller meste er gårsdagens hyllevare. Med denne type partnerskap kan det utvikles skreddersydde produkter basert på reelle behov, sa Sagen Helgø til NRK Rogaland.  

Anbudsprosessen startet i april-mai 2017 og 56 bedrifter leverte anbud i oktober. 22 ble godkjent, og i februar 2018 signerte Stavanger kommune Norges to første innovasjonspartnerskapsavtaler.

I mars 2019 står altså Berntsen rak og stolt fram som en helt ny og unik treningskompis. 

   

Kommuner på ventebenken
Når Berntsen nå er utviklet og ferdig testet, skal Stavanger kommune gjøre en reell og uavhengig vurdering om de skal gå til innkjøp av x antall. Innocom vet derfor ennå ikke om hun får oppdrag om å produsere 10 eller 2000 berntserner. 

På ventebenken sitter de såkalte «følgevirksomhetene». Det er andre kommuner, samt NAV, som har fulgt prosjektet tett, og som nå raskt kan slenge seg på i innkjøpsfasen. Følgevirksomhetene er kommunene Bærum og Kristiansand, samt NAV.  

-Vi går nå inn i en femte fase i prosjektet, som er nesten like innovativt og banebrytende som utviklingsfasen. Nå skal det jobbes videre med tjenesteinnovasjon før det implementeres. Nå skal vi ha reelle partnermøter med følgevirksomhetene. Det er også nytt, sier Eiklid.  

-Men kan dere ta Berntsen med dere til andre kommuner, Skandinavia og Europa om dere vil og selge ham der?  

-Ja, det er ikke satt noen grenser for videre kommersialisering eller videreutviklingen av produktet. Vi skal nå levere det som skal leveres til Stavanger kommune, og ytterligere forbedring av produktet, blir sett på som positivt, sier Hege Eiklid.

Lenke: https://www.smartcarecluster.no/aktuelt/2018/2/storskalatesting-for-norwegian-smart-care-lab  

Lenke: https://www.smartcarecluster.no/aktuelt/2018/11/her-er-berntsen-omsorgstjenestens-personlige-trener

Arkiv