"Kommunen må utvikle produkt og tjenester i tettere samarbeid med brukerne, og vi trenger private aktører til å løse våre behov."
- Christine Sagen Helgø

Første bedriftsoppdrag for Norwegian Smart Care Lab

Norwegian Smart Care Lab skal teste løsninger for selskapet Innocom AS som fredag 23. februar signerte Norges første innovasjonspartnerskapskontrakt med Stavanger kommune.

Kontrakten som ble undertegnet av Stavanger kommune, Innocom AS og Topro Industri AS er ikke en hvilken som helst avtale mellom det offentlige og private aktører i velferdsindustribransjen. Det er en type avtale som, dersom det viser seg å være både smart og effektivt, kan være et stort jump framover i hvordan det offentlige og private jobber tettere sammen og mer brukerorientert, om innovative anskaffelser.

- Løs reelle behov

- Kommunen må utvikle produkt og tjenester i tettere samarbeid med brukerne, og vi trenger private aktører til å løse våre behov. Det offentlig kjøper produkter for 500 milliarder kroner, men det aller meste er gårsdagens hyllevarer. Med denne type partnerskap kan produktene utvikles for å løse reelle behov, mer enn at vi kjøper en ny dings, sier stavangerordfører Christine Sagen Helgø.

Avtalene som nå er signert med Innocom AS og Topro Industri AS handler begge om å aktivisere eldre og å trene opp folk etter sykehusopphold. Disse behovene har sin kjerne i Stavanger kommune sitt prosjekt «Leve hele livet». Målet i dette prosjektet er at innbyggere i Stavanger skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

- Det er to spennende produkt som skal utvikles med brukernes behov i sentrum. Vi har gitt partnerskapet ett år på å utvikle, Christine Sagen Helgø.

Hun er tydelig på at det er leverandørene som best kan levere innovasjon, men at kommunen sine behov må sitte i framsete når prosessen ruller i gang.

- Vi må bli bedre på å beskrive de behov som vi vil ha skreddersydd for de helsetjenestene vi ønsker å levere til våre innbyggere, og så er jeg overbevist om at næringslivet kan levere den innovasjonen vi trenger for å nå målene. Nå er dette en pilot, men i mitt hode er dette en langt bedre metode enn bare å tro at brukerne trenger diverse produkter som er tilgjengelig i markedet, sier ordføreren.

56 bedrifter leverte anbud

Prosessen i forkant av kontraktsigneringen startet i april-mai i fjor.

-Vi var invitert til å delta i en workshop der det ble kastet opp ideer og forslag, og vi hadde mye moro rundt løsningene. Deltakerne der var bedrifter, ansatte i Stavanger kommune og Innovasjon Norge. Etter det ble det lyst ut et anbud, sier Hege Eiklid fra Innocom AS.

VINNERNE: Kjersti Balke Hveem fra Topro Industri AS, Ingvild Lilleheie og Hege Eiklid fra Innocom AS har signert norges første innovasjonspartnerskapskontrakt med Stavanger kommune. Om ett år skal de levere sine løsninger for å gjøre pasienter og eldre mer aktive og selvhjulpne.


4. oktober var det levert inn anbud fra 56 bedrifter og flere konsortsier. 22 ble godkjent, og til slutt var det «aktivitetsroboten Berntsen» til Innocom AS og «smart rullatoren» til Topro Industri AS som gikk seirende ut.

-Vi har satt sammen et utviklingsteam og Norwegian Smart Care Lab leverer testingen der både brukere, ansatte og pårørende involvert, sier Eikelid.

- Dette blir et av de første reelle bedriftscasene for laben. Vi blir med fra idé til ferdig implementering av løsningen som etter planen skal skje 1. mars neste år. Det er veldig spennende, sier Marit Hagland, leder for Norwegian Smart Care Lab.

Laben er involvert i flere ulike tester av produkt og tjenester, som Funksjonstesting, teknisk stresstesting (Volum og kapasitet), kompatibilitetstest (Integrasjoner og sikkerhet), anvendbarhetstest og sikkerhet i betydnigen test av løsningen i forhold til Informasjonssikkerhet.

Hva skal utvikles?

Aktiviseringsroboten Berntsen skal motivere og hjelpe brukerne til å meste hverdagen, mens smartrullatoren fra Topro Industri AS kommuniserer med bruker og hjelpere gjennom smarte applikasjoner.

For behovet for opptrening på korttidsopphold er stort. Bare én uke i sengen, gir pasienten ti prosent reduksjon i utholdenhet og 20 prosent reduksjon i muskelstyrke. Eldre pasienter blir passive av å være innlagt, og det vedvarer ofte når han eller hun kommer hjem.

De to valgte løsningene kan gjøre brukerne mer aktive i opptreningsperioden og mer selvhjulpne på sikt når de kommer hjem fra korttidsoppholdet.

- Dette har jeg stor tro på. Jeg er glad for at Stavanger kommune går foran og tar en aktiv rolle i utviklingen innen velferdsteknologi og offentlige anskaffelser, sier ordfører Christine Sagen Helgø.

SIGNERER: Hege Eiklid fra Innocom AS, stavangerordfører Christine Sagen Helgø og Kjersti Balke Hveem fra Topro Industri AS signerer den historiske kontrakten i Arkivenes Hus i Ipark fredag 23. februar. (Foto: Thomas Bore Olsen, Stavanger kommune)

Arkiv