"Forebygging er så mye bedre enn behandling. Nå kan vi bidra til at barn unngår trykksår og ikke minst hjelpe dem til gode søvnrutiner tidlig i livet."
- Nina Fagerheim Åmodt, COO i Tidewave
Vis fakta

Historien om Tidewave

Tidewave-konseptet ble opprinnelig oppfunnet av Audun Haugs, en aktiv deltaker ved CMR Institute, det største senteret for utviklingsforskning i Skandinavia. Han hadde utviklet et mykt grepsverktøy for petroleumssektoren og innså at teknologien kunne brukes til andre formål. Sammen med medisinsk personell ved Haukeland sykehus gjenbrukte han patentet ved å utvikle en buet vendemadrass som skulle redusere det store problemet med trykksår. Han rakk å bygge og teste en prototype før prosjektet ble satt på vent etter hans plutselige bortgang i 2008. I januar 2017 satte imidlertid barnebarnet hans, Elen Haugs Langvik, konseptet ut i livet igjen sammen med sine to medstudenter Bjørn Lorentzen og Nina Fagerheim Åmodt. Et nytt selskap ble dannet: Tidewave R&D AS.

(Kilde: Tidewave.no)

STOLT TEAM: Denne gjengen har jobba beinhardt, og nå kan de endelig lansere nyheten vendemadrass for barn. (Foto: Tidewave)

Tidewave lanserer verdens første vendemadrass i sitt slag for barn

Den nye madrassen fra Tidewave revolusjonerer livene til både barn og voksne. Når barnet endelig får sove og madrassen sørger for at ingen trenger å forstyrre søvnen med snuoperasjoner, da kan foreldrene også sove med god samvittighet.

Tekst: Jofrid Åsland, Norwegian Smart Care Cluster

– Dette er den første madrassen i sitt slag på markedet. Andre madrasser vi kjenner til har en begrensning på minimumsvekten 40 kilo. Det er veldig stort for oss å lansere den nye vendemadrassen for barn, forteller Nina Fagerheim Åmodt, COO i Tidewave.

Hun smiler stort og viser vei rundt i lokalene i Hillevåg, Stavanger. Selskapet med røtter i et studentprosjekt vokste seg etter hvert ut av lokalene de hadde i Innovasjonspark Stavanger som inkubatorbedrift i Validé. Nå har de sikret seg god boltreplass. Her har de gjort mye av piloteringen og testingen til den splitter nye vendemadrassen for barn. Gamle fabrikklokaler gir igjen grobunn for nytt næringsliv i vekst. Kanskje er dette dråper av den nye olja fra oljebyen?

Norwegian Smart Care Cluster har fulgt Tidewave tett helt fra starten, heiet høylytt og skrevet om den imponerende oppstartsreisen fra å være studenter til å drive bedrift.

LES MER: Studenter får millionstøtte


VERDENSNYHETEN: Mange spørsmål måtte avklares, piloter skulle kjøres og søknader sendes. Med støtte fra *Innovasjonsrammen kunne den innovative gjengen i Tidewave utvikle konseptet sitt, og nå endelig lansere en verdensnyhet. (Foto: Tidewave)


Noe mer enn en mindre voksenmadrass

Da Tidewave lanserte vendemadrassen som avlaster og hindrer trykksår hos voksne i 2020, fikk de mange spørsmål om de hadde et produkt tilpasset barn. Svaret var nei, og veien til ja skulle vise seg å ikke være helt strømlinjeforma. Det var nemlig ikke bare å skalere ned madrassen de allerede hadde.

– Det viste seg at brukergruppen barn var mer komplisert, og vi måtte løse en del tekniske utfordringer, sier Bjørn Lorentzen, CEO i Tidewave.

Mange spørsmål måtte avklares, piloter skulle kjøres og søknader sendes. Med støtte fra *Innovasjonsrammen kunne den innovative gjengen i Tidewave utvikle konseptet sitt, og nå endelig lansere en verdensnyhet.

– Endelig er den ute i verden. Vi gleder oss over at den vil forandre livene til mange, både barn og voksne, sier Nina.

LES MER: Tidewave og ServiceLogistikk får penger fra innovasjonsrammen

MADRASSEN: Vendemadrassen for barn fra Tidewave gjør at barna unngår manuelle vendinger og unødvendige forstyrrelser i løpet av natten. (Foto: Tidewave)Forebygging framfor behandling

Allerede i 2014 peker en rapport på et sammensatt bilde rundt personer som bor hjemme med pleiebehov, og hvor viktig det er at de pårørende får støtte og avlastning.

"Målet må være å forebygge institusjonsinnleggelser av omsorgstrengende og unngå helsemessige belastninger og økonomiske vanskeligheter hos pårørende som påtar seg
krevende omsorgsoppgaver. Rapporten peker på behovet for en videre debatt og videreutvikling av fleksible og differensierte avlastningstilbud som passer hver enkelt familie og bruker. Utfordringen er å finne tilpassede løsninger i samarbeid med pårørende, spesialisthelsetjenesten og andre deler av hjelpeapparatet. " (fra rapporten "Kommunale avlastningstilbud - Fra tradisjonelle tjenester til fleksible løsninger?")

Denne og flere rapporter støtter opp under inntrykket de ansatte i Tidewave sitter igjen med etter samtaler med brukere og distribusjonspartneren Bardum.

– Vi mener det handler om tidlig innsats. Det er akkurat det vi ser når madrassen vår kan legge til rette for at både barn og foreldre eller omsorgspersoner får sove hele natten. Dette er et spesielt og motiverende produkt å jobbe med, sier Bjørn.

Vendemadrassen for barn fra Tidewave gjør at barna unngår manuelle vendinger og unødvendige forstyrrelser i løpet av natten.

– Forebygging er så mye bedre enn behandling. Nå kan vi bidra til at barn unngår trykksår og ikke minst hjelpe dem til gode søvnrutiner tidlig i livet, sier Nina.


MOTIVERENDE: Team Tidewave henter motivasjon og glede når en mor kunne rapportere bortfall av anfall om natten, bedre pust og mer våkenhet på dagtid. Dette i tillegg til at hun ikke trengte å snu barnet, rundt 10 ganger hver natt. (Foto: Tidewave)


Teknologi + gevinster = bedre liv

Denne fortellingen må jo høres ut som drømmesenarioet til en oppstartsbedrift. Kanskje er den det, langt på vei. Den handler om et uløst behov i markedet, og en bedrift som finner løsninger. Samtidig handler den om mange timers arbeid, venting og utprøving før produktet endelig kan lanseres etter to år beinhard jobbing. Det sier seg selv at slike historier aldri er utelukkende rosenrøde. Da er det stort når brukerne setter pris på produktet, og kommer med tilbakemeldinger som denne:

«Jeg hadde en utprøving på et barn. Barnet hadde anfall og måtte ofte snus. Mor kunne rapportere bortfall av anfall om natten, bedre pust og mer våkenhet på dagtid. Dette i tillegg til at hun ikke trengte å snu han, rundt 10 ganger hver natt».
Ketil Simonsen, Fysioterapeut og Fagkonsulent i Bardum

Bardum er selskapets distribusjonspartner. Deres erfaring er at mange barn opplever det som stressende når foreldrene må snu dem flere ganger i løpet av natta. Samtidig viser erfaringer med manuell vending at mange får spasmer og smerter av dette, som ikke forsvinner med en gang. Det opplyser Bardum på sin nettside.

Her er erfaringer fra en jente på 10 år. Hun har utfordringer knyttet til spasmer, men har ikke problemer med det kognitive og har talespråk.
«Takk for at vi fikk teste denne madrassen på vår datter. Den har fungert utmerket, er tilnærmet lydløs samt at min datter synes den var myk og god å sove i. Hun hadde færre oppvåkninger om natten og vi er kjempefornøyde».
Alexander, far til jente 10 år

LES OGSÅ: Tidewave R&D og trykksårspesialist tester venderegime

*Gjennom Innovasjonsrammen kan klyngebedrifter få støtte til prosjekter i tidlige faser av en innovasjonsprosess, enten til en forstudie eller til et forprosjekt. Det er Innovasjon Norge som står for utlysningen.


Arkiv