"Folk vet jo ikke hva som finnes og hvilke muligheter de har innen kliniske studier. Det er her personrettet annonsering kommer inn i bildet."
- Gaute Næspe, gründer Digital Adjuvant
Vis fakta

Selskap: Digital Adjuvant

Etablert: Januar 2020

Gründer: Gaute Næspe

Produkt: effektive rekrutteringskampanjer av deltakere til tester, kliniske studier, forsknings- og utviklingsprosjekter nasjonalt og internasjonalt

Nettside: Vil du vite mer?

Hva er kliniske studier?

Kliniske studier, også kalt utprøvende behandling, tester nye behandlingsmetoder på mennesker. Studiene har som mål å forske på og finne ut om legemidler eller andre behandlingsmetoder er sikre og har god er effekt.


Hvordan bli med i kliniske studier?

Alle nye behandlinger i helsevesenet blir prøvd ut på frivillige mennesker gjennom kliniske studier. Hvert kliniske studie har et nøyaktig oppsett for hvordan studien skal utføres. Det er ulike kriterier pasienten må oppfylle for å kunne være en studiedeltaker.

Kliniske studier foregår under kontrollerte forhold i regi av sykehusene, eller noen ganger hos fastlegen.

Kilde: MED.hjelper

MÅLRETTET MARKEDSFØRING: – Jo raskere vi får en ny løsning eller ny medisin ut til pasientene, jo raskere kan vi hjelpe noen til et bedre liv, sier Gaute Næspe fra Digital Adjuvant. Gjennom å matcher pasientens behov for informasjon med relevante kliniske studier bidrar markedsføreren til å sette fart på utviklingen. (Foto: privat)

Digital Adjuvant jobber for at flere skal få vite om relevante kliniske studier

Livets nære tap har lært ham at tiden er dyrebar. Motivasjonen bak start-up´en Digital Adjuvant er at tiden og ressursene som brukes til å rekruttere pasienter til kliniske studier skal reduseres. Det er deres bidrag når hver dag teller.

Tekst: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig Norwegian Smart Care Cluster

– Jeg har mistet mennesker alt for tidlig til sykdom. Det har preget meg. Jeg ville gjøre noe. Det jeg kunne bidra med er synliggjøring og systematisk tilnærming til å rekruttere pasienter til kliniske studier uten å gå via sykehusenes databaser eller registre, sier Gaute Næspe fra Digital Adjuvant.

Selskapet han etablerte for snart tre år siden utvikler effektive rekrutteringskampanjer av deltakere til tester, kliniske studier og forsknings- og utviklingsprosjekter nasjonalt, og internasjonalt. Arbeidet har vist seg å bære frukter. Nylig har det rekruttert pasienter til et EU-prosjekt som skal kartlegge et diagnostiseringsverktøy for demens. På få uker leverte selskapet komplett innrullering; studiet fikk inn hele pasient antallet som skulle delta i studien. Det gir resultater for pasienter og forskningsmiljøer.

– Folk vet jo ikke hva som finnes og hvilke muligheter de har innen kliniske studier. Det er her personrettet annonsering kommer inn i bildet. Vi matcher pasientens behov for informasjon med relevante kliniske studier. Desto raskere vi kan rekruttere pasienter, jo raskere kan vi få bekreftet om nye medisiner fungerer. Vi vil bidra til at pasientene får raskere tilgang til nye behandlingsformer, sier Gaute.

Videre mener Gaute at det også er viktig å informere forskere og utprøvningsmiljøer om at heller enn at de setter opp egne hjemmesider og løsninger for sine prosjekter, bør de bruke tiden og ressursene mer konstruktivt ved å anerkjenne at digitalt fotavtrykk og pasientrekruttering er et eget fag. Digital Adjuvant har vist at innkjøp av denne tjenesten styrker prosjektets økonomi og fremdrift.

– Det skaper gevinst for utnyttelse av prosjektets resultater, blant annet ved at publikasjonstidspunkt også avhenger av at studier rekrutterer raskt, understreker Gaute.


ENGASJERT: Tone Skår, avdelingsleder for Norwegian Smart Care Cluster i Vestland er brennende engasjert i kliniske studier. (Foto: Jofrid Åsland, NSCC)


Demokratiserer kliniske studier

– Pasienter ønsker å vite hva som finnes innen kliniske studier. Gaute demokratiserer hvem som får muligheten til å delta i kliniske studier, sier Tone Skår.

Du kjenner henne kanskje som en veldig engasjert leder av Norwegian Smart Care Cluster avdeling Vestland, men det er ikke alt hun er. Tone har også opplevd alt for tidlige tap tett på livet, og er brennende opptatt av kliniske studier. Dette engasjementet får hun utløp for gjennom prosjektet MED.hjelper. Du har garantert allerede forstått at hun er ei som har flere hatter å spille på.

Prosjektet MED.hjelper er et uavhengig samarbeidsprosjekt som ønsker å gi pasienter i Norge like muligheter til å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier. Med alle disse hattene på kobler Tone aktører som kan bidra til at kliniske studier blir bedre kjent, slik som klyngemedlem Digital Adjuvant og forskere. Det er nemlig ikke alltid forskere er de beste på digital markedsføring.


Skånsom markedsføring

Gaute kaller det skånsom markedsføring. Hva vil det si? Jo at primært pårørende og pasienter blir eksponert for informasjon ved at budskapet blir skreddersydd og målstyrt mot svært avgrensede målgrupper. Du synes kanskje det høres skummelt ut? Men det kan også hende at markedsføreren har rett i at metoden er skånsom. Målet er enkelt: Å nå ut til de som har behov og interesse for kliniske studier innen ulike felt, uten å forstyrre andre, noe som ofte er et problem i tradisjonelle kanaler og legesentre.

– Det er viktig at vi får utviklingen til å gå så raskt som mulig, men uten å belaste friske mennesker med budskap om alvorlig sykdom. Det er allerede mange som har bekymring og utfordringer rundt egen helse, og de skal vi skåne så godt vi kan, sier Gaute.

Han kunne ganske sikkert valgt en enklere bransje med sine kunnskaper om markedsføring, men så ble det slik. Livets realiteter og eget verdigrunnlag sørget for at han satser i helseindustrien. Industrien er global, og utfordringene selskapet adresserer er strukturelle og like aktuelle i store deler av verden som i Norge. Selskapet har allerede gjennomført omfattende kampanjer i EU og USA.

– Dette er også grunnen til at vi er medlem av Norwegian Smart Care Cluster, og medlemmer må gjerne ta kontakt med oss for hjelp innen rekruttering av helsepersonell, brukermedvirkere, friske frivillige, pårørende og pasienter. Vi hjelper til med søknadsprosesser mot Regional Etisk Kommitée (REK) og etiske komitéer i andre land, og ser stort potensiale når det gjelder å skrive rekrutteringsaktiviteter inn i søknader om finansiering, sier Gaute.

Tross i oppstart like før pandemien traff Norge er selskapet allerede involvert i flere større prosjekter, og samarbeider med flere av bedriftene i klyngen.

På denne måten jobber Gaute for å tette gapet mellom pasient og innovasjon. Slik at utviklingen av morgendagens løsninger skal gå så raskt som mulig.

– Jo raskere vi får en ny løsning eller ny medisin ut til pasientene, jo raskere kan vi hjelpe noen til et bedre liv, summerer gründeren av Digital Adjuvant.

Arkiv