"En del prosjekt tror vi at vi kan realiseres gjennom andre virkemiddel og vi vil jobbe videre for å identifisere muligheter som ligger der."
- Innovasjon Norge
Vis fakta

FAKTA:

Innovasjonsrammen høst 2018:

5 millioner NOK fra Innovasjon Norge til samarbeidsprosjekt.

63 prosjektsøknader for et samlet støttebeløp på 13,5 millioner kroner.

Ny søknadsfrist: 15. mars 2019


TILDELING:

Tidewave og Bardum: 150.000 kroner til et forstudie.

ServiceLogistikk AS og Norasonda: 145.000 kroner til et forstudie.

Tidewave og ServiceLogistikk får penger fra innovasjonsrammen

To selskap i NSCC får støtte av Innovasjon Norge til samarbeidprosjekt. Tidewave og Bardum har funnet hverandre, det samme har ServiceLogistikk AS og Norasonde gjort.

To prosjekt fra klyngemedlemmer har fått innvilget økonomisk støtte fra innovasjonsrammen til Innovasjon Norge.
Tidewave og Bardum har fått innvilget 150.000 kroner til et forstudie. Det samme har ServiceLogistikk AS og Norasonda, som får 145.000 kroner til et forstudie.


Vendemadrass for barn

Tidewave skal samarbeide med Bardum om å utvikle en vendemadrass tilpasset barn.

-Det er et stort og uttrykt problem at det mangler svært mange hjelpemidler tilpasset barnestørrelse. Av trykkavlastende madrasser er det svært få som kan levere tilstrekkelig produkt, da de fleste som er lufttrykkbaserte har en minimumsvekt på 40 kg, sier Nina Fagerheim Åmot, markedsansvarlig i Tidewave.

- Tidewave har en teknologi som kombinerer luftstyring med andre materialer og en overmadrass i skum. Dessuten er bevegelesesstimulien en stor del av trykkavlastningen, som gjør oss veldig fleksible i forhold til vekt på brukeren. Prosjektet fra innovasjonsrammen skal derfor gå til å utvikle en variant som er tilpasset størrelsen og behovene til barn med behov for regelmessig trykkavlastning, sier Fagerheim Åmot.


Tøff konkurranse om midlene

Innovasjon Norge har i denne runden mottok 63 prosjektsøknader for et samlet støttebeløp på 13,5 millioner kroner. Med kun 5 millioner i rammen så sier det seg selv at det har vært tøff konkurranse om å bli de utvalgte prosjektene.

-Det kom inn mange spennende og gode prosjekt, og det totalt omsøkte beløp overstiger langt hva vi har tilgjengelig i Innovasjonsrammen. En del prosjekt tror vi at vi kan realiseres gjennom andre virkemiddel og vi vil jobbe videre for å identifisere muligheter som ligger der. Vi ber derfor bedriftene ta kontakt med sin klyngerådgiver eller kundekontakt hos Innovasjon Norge for å se på alternative måter å realisere dem på, skriver Innovasjon Norge i tildelingsbrevet til NSCC.Prosjekt som tilfredsstiller målgruppen for Innovasjonsrammen men ikke fikk finansiering nå, inviteres til å delta i den neste utlysningen som kommer like over nyttår med søknadsfrist 15. mars.

Innovasjonsrammen sikter seg inn mot de prosjektene som ikke kan realiseres med andre virkemidler og som har behov for en rask avklaring og realisering.

Basert på det overstående har vi i utvelgelsen av prosjekt som får finansiering gjennom rammen gjort følgende prioriteringer:

  • Samarbeidsprosjekter der minimum to bedrifter inngår, hvorav minst en av bedriftene må være partner eller medlem i klyngen.
  • Prosjekt som gjelder forstudie eller forprosjekt i EØS-regelverkets artikkel 25 som regulerer FoUoI .
  • At finansieringen er utløsende for at prosjektet iverksettes
  • Prosjektene må tilfredsstille Innovasjon Norges krav for bærekraft.
  • Behov for rask realisering
  • Oppfylt kriteriene i utlysningstekst og mal
Arkiv