VentiTech AS

www.ventitech.no/

KONTAKTPERSON
Ralf Iwersen
93439161

VentiTech AS

Skaper fremragende inneklima med tanke på reduksjon av lukt, forurensing og smitte.

Vi leverer en totalløsning for innendørs miljøspørsmål i kommersielle strukturer, og nybygg.

Overflate og luftbakteriell forurensning er en alvorlig risiko i helse- og omsorgssektoren. Problematiske, uoppdagede bakterier kan påvirke sårbare pasienter, hvis rengjøringen ikke er bra nok. Det finnes uungåelige lukter som også må bekjempes.

Tradisjonelle ventilasjonsanlegg og andre luftesystemer i sykehus, helsestasjoner, omsorgsenheter og ambulanser, har ikke lykkes i å proaktivt desinfisere luft og overflater for patogener.

Ventitech er en revolusjonerende teknologi som er utviklet for romferd av NASA, og har vist seg å løse alle disse problemene ved hjelp av naturlige prosesser.

  • Styrker biosikkerhet og reduserer smitterisiko.
  • Fjerner opptil 99,9% av overflate- og luft patogener.
  • Desinfiserer skjulte mikrober og eliminerer lukt.
  • Forbedrer eksisterende luftfilter systemer.
  • Jobber 24/7/365 for å beskytte mennesker.
  • Reduserer dyre kjemiske rengjøringskostnader.


VENTITECH JOBBER FOR DEG

Kontinuerlige løsninger med Ventitech`s vide produktspekter.

Effekten med Ventitech i sykehus og medisinske sentre er bevist: Spør mange fornøyde kunder over hele verden, fra Brasil til New York eller fra Illinois til Frankrike.

Ved hjelp av enten faste INDUCT produkter i ventilasjonssystemer, eller plug & play løsninger som AP 3000, nyter pasienter og ansatte renere og tryggere luft, takket være Ventitech`s RCI-teknologi.

Ventitech finnes nå også i tannlegeklinikker og mindre kritiske miljøer som omsorgsboliger. Selv veterinærer har sett fordelene. Når denne type bedrifter begynner å bruke Ventitech, ser de umiddelbart forbedringer i luftkvaliteten og hygienen på overflater.

Vitenskapen: Uavhengige tester viser at Ventitech er grønn og energibesparende og behandlet luft er 99,999% fri for skadelige mikroorganismer.

LABTEST:

Smittevern i en liten boks

Ralf Iwersen og Egil Hansen i selskapet Ventitech er ikke i tvil om at forsker Anne Vatland Krøvel hos NORCE vil finne at deres AktivePure-teknologi vil redusere mikroorganismer i luft.

Ventitech 1

SMITTEVERN:

Hvordan kan teknologi forebygge spredning av smitte?

Er coronaviruset den første store testen på hvordan innovativ teknologi kan forebygge en pandemi? – Teknologi som avstandsoppfølging gjør det mulig å begrense spredning av smitte, sier Marit Hagland, NSCL.

Coronavirus 4833645 1920

Arkiv