Easycare AS

easycare.as/

KONTAKTPERSON
Reinert Seland
99283852

Easycare AS

Pasientfokusert arbeidsverktøy for profesjonell kartlegging, analyse, samhandling og logistikk.

EasyCare® er et modulært system for effektivisering av arbeidsflyten i kommunalt helsevesen. Det er bygd opp rundt en sky-basert kommunikasjonsplattform, som gjennom åpne APIer kan samkjøres med andre helserelaterte nettverk og som samhandler med applikasjoner som løser spesifikke arbeidsoperasjoner. Fram til nå har vi produsert applikasjoner for registrering av pasienter og tilhørende hjelpemidler og for utkjøring og distribusjon av disse. Den resterende delen av den ergoterapeutiske tjenesteflyten, med kartlegging og analyse av behov, er under utarbeidelse.

Arkiv