EasyCare AS

easycare.as/

EasyCare AS

Pasientfokusert arbeidsverktøy for profesjonell kartlegging, analyse, samhandling og logistikk

EasyCare® er et modulært system for effektivisering av arbeidsflyten i kommunalt helsevesen. Det er bygd opp rundt en sky-basert kommunikasjonsplattform, som gjennom åpne APIer kan samkjøres med andre helserelaterte nettverk og som samhandler med applikasjoner som løser spesifikke arbeidsoperasjoner. Fram til nå har vi produsert applikasjoner for registrering av pasienter og tilhørende hjelpemidler og for utkjøring og distribusjon av disse. Den resterende delen av den ergoterapeutiske tjenesteflyten, med kartlegging og analyse av behov, er under utarbeidelse. 

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo