event

Åpent møte

31

mars 2020

WEBINAR: Et Norge på pause - muligheter og finansielle virkemidler for små- og mellomstore bedrifter (NB! Ny dato)

Innovasjon Norge og DNB gir en innføring i finansielle virkemidler og ordninger som er tilgjengelig for SMB markedet i dagens situasjon.

Tid: Tirsdag 31.03 fra kl. 12-13

Sted: Webinar (via Teams). (se presentasjoner lenger ned på siden)


Foredragsholdere:

Kari Holmefjord Vervik, Direktør ved Innovasjon Norge Rogaland

Terje Roalsvig Fanebust, Regionbanksjef ved DNB SørVest


Nærmest over natten ble Norge truffet av et tog vi ikke så komme. Med et vesentlig lavere aktivitetsnivå vi ikke kan forutsi konsekvensene av preges samfunnet og næringslivet i stor grad av usikkerhet og oversiktlighet. Som tilsvar har regjeringen blant annet lagt på bordet en krisepakke som skal hjelpe bedrifter i krise med likviditet, og nye tiltak besluttes fortløpende i tråd med utviklingen. Men hvordan treffer dette deg og dine utfordringer?

Den 26.03 setter vi fokus på kapitaltilgang i krisetider. Innovasjon Norge og DNB vil gi en innføring i finansielle virkemidler og ordninger for SMB markedet gitt dagens situasjon, og blant annet belyse:

  • Innhold, formål og forutsetninger i den nye tiltakspakken rettet mot norske SMB bedrifter.
  • Hvilke muligheter har Innovasjon Norge og andre i virkemiddelapparatet til å bidra med eksisterende tjenester og nye tiltak/oppdrag?
  • Hva er viktige kriterier og hvordan er framgangsmåten for å få vurdert henvendelser og søknader? 

Av Norwegian Smart Care Cluster i samarbeid med:

      


Påmeldingsskjema


Relaterte dokumenter:

Arkiv