event

Åpent møte

03

september 2020

Utredning og behandlingsteknologi

Kan man legge til rette for medisinsk utredning og behandling i hjemmet? Svaret er ja, og det finnes flere løsninger i markedet.

Hva om du kunne slippe å reise til sykehus før du faktisk hadde behov for det? Eller om legen visste hvordan det sto til med deg, før legetimen startet? Kunne utfallet blitt annerledes? Hvordan ville det være å treffe psykologen hjemme hos deg selv, i omgivelser du følte deg trygg i, uten at du måtte reise til et kontor?

Ulike former for digital hjemmeoppfølging er aktuelt som aldri før, og i dette webinaret vil du få innblikk i ulike løsninger som effektivisere oppfølgingen og dialogen mellom helsevesenet og pasient.


Foreløpig program (under utvikling):


Sammen med Pensjonistforbundet setter Norwegian Smart Care Cluster opp en webinarserie gjennom 2020 hvor vi setter søkelys på hva som finnes av ulike teknologier og løsninger innen "Smart Care".  Hensikten er å gi kommuner og brukere innsikt og kunnskap om løsninger innen e-helse og velferdsteknologi.

Arrangeres i samarbeid med


Påmeldingsskjema


Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo