event

Åpent møte

03

september 2020

Utredning og behandlingsteknologi

Kan man legge til rette for medisinsk utredning og behandling i hjemmet? Svaret er ja, og det finnes flere løsninger i markedet.

Tid: 03.09 fra kl. 14.00 - 15.30

Sted: Webinar 


Hva om du kunne slippe å reise til sykehus før du faktisk hadde behov for det? Eller om legen visste hvordan det sto til med deg, før legetimen startet? Kunne utfallet blitt annerledes? Hvordan ville det være å treffe psykologen hjemme hos deg selv, i omgivelser du følte deg trygg i, uten at du måtte reise til et kontor?

Ulike former for digital hjemmeoppfølging er aktuelt som aldri før, og i dette webinaret vil du få innblikk i ulike løsninger som kan effektivisere oppfølgingen og dialogen mellom helsevesenet og pasient.

Program:

  • Innledning
  • Vi må tenke nytt for å møte morgendagens utfordringer, v/ Therese Oppegaard, Norwegian Smart Care Cluster
  • Kaffeprat med Jonny Haugseth, engasjert ambassadør i Pensjonistforbundet
  • Presentasjon av ulike løsninger innen utredning og behandlingsteknologi. Disse selskapene presenterer:
Sammen med Pensjonistforbundet setter Norwegian Smart Care Cluster opp en webinarserie gjennom 2020 hvor vi setter søkelys på hva som finnes av ulike teknologier og løsninger innen "Smart Care".  Hensikten er å gi kommuner og brukere innsikt og kunnskap om løsninger innen e-helse og velferdsteknologi.

Arrangeres i samarbeid med


Relaterte dokumenter:

Arkiv