Overskudd AS

overskudd.no/

KONTAKTPERSON
Jarle Holt
92602824

Overskudd AS

Bedre helse med sensorer.

Overskudd delegerer datainnsamling fra helsepersonell til pasienten. Innsamling av data hjemme gir mulighet for økt kvalitet, reduserte kostnader og spart tid.

Slik fungerer det:

Pasienten bruker en liten sensor på kroppen som samler data 24 timer i døgnet. Sensorene fanger opp pustefrekvens, hjertefrekvens, endring av smerter, infeksjon, temperatur og fysisk aktivitet.

Dataene blir tilgjengelig for helsepersonell gjennom helsenettet. Gjennom kontinuerlig overvåking oppdages endringer tidlig. Pasienten kan sammenlignes med egne normalverdier i tillegg til medisinske standarder.

Overskudd er spesielt egnet ved ustabile tilstander, som i pandemier (covid-19), ved søvnvansker, mentalt stress og ved sammensatte og langvarige sykdomsbilder.

Overskudd måler kontinuerlig balanse mellom stress og restitusjon og legger grunnlag for god helse også for friske.

www.overskudd.no

Arkiv