CheckWare AS

www.checkware.com

KONTAKTPERSON
Frode Næss


CheckWare AS

​CheckWare er utviklet spesielt for klinikker og forskningsprosjekter som benytter psykometriske tester og ønsker å tilby digital selvrapportering og egenmestring til pasientene.

CheckWare er en sikker eHelse-løsning som automatiserer innsamling og rapportering av måleresultater og muliggjør behandlerstøttet behandling over internett. Dette gir høy grad av pasientmedvirkning, øker kvaliteten på behandlingen og frigjør ressurser.

Til forskjell fra dagens manuelle og papirbaserte rutiner, tilbyr CheckWare en komplett digital løsning med tilgang til alle psykometriske tester og helseskjema det er behov for, samt moduler for egenmestring. CheckWare kan tilpasses ethvert behandlingsforløp og studiedesign. CheckWare kan integreres med pasientjournalen og kan dokumentere hele klinikkens behandlingseffekt.

CheckWare AS er et norsk programvareselskap som har levert kliniske eHelseløsninger siden 2007. Selskapet har kontorer i Norge og England. Våre kunder inkluderer Helse Vest, Sykehuset i Vestfold, Sandnes Kommune, LHL Helse og King’s College London.

RAPPORTER:

Med CheckWare kan pasientene selv rapportere om egen helse på nett

Til nå har over 150.000 pasienter benyttet seg av CheckWare. Bedriften har allerede 250 kunder, og kontorer både i Norge, England og Polen. Drømmen er å bringe konseptet ut til hele verden.

Heidi Blengsli Aabel

Arkiv