Lifekeys AS

lifekeys.no/

KONTAKTPERSON
Gudmundur Ebenezer
451 84 433

Lifekeys AS

Lifekeys er en online psykologtjeneste som tilbyr videokonsultasjon, telefonkonsultasjon og temabaserte webinar med autoriserte psykologer.

Vi benytter innovative løsninger for å gjøre det enklere for folk flest å komme i kontakt med psykolog når man trenger det - uavhengig av hvor man er.

PSYKISK HELSE:

Ring en psykolog lenge før det går galt

Lifekeys tilbyr noe så sjeldent som psykologhjelp digitalt. - Terskelen for å få time hos offentlig psykolog er høy. Vi senker den, betraktelig. Samtidig senker vi terkselen for å søke hjelp når livet gir oss lettere psykiske plager.

Lifekeys Bergen

Arkiv