Lifeness AS

lifeness.no/

KONTAKTPERSON
Solvor Øverlien Magi
97748883

Lifeness AS

Lifeness er en skybasert medisinsk plattform som gjør det enklere å gi mennesker med fedme- og livsstilssykdommer tettere oppfølging.

Skyløsningen er spesialtilpasset behandling av overvekt og livsstilsykdommer, og gir brukere og behandler verktøyene som gjør oppgavene deres enklere.

Motivasjon er sentralt i livsstilsendringer.

Lifeness er utviklet av utøvende helsepersonell i norsk behandingshverdag med mål om å forenkle oppfølging av mennesker med fedme – med motivasjon som viktigste suksessfaktor. Resultatet er bedre bruk av ressurser, redusert frafall i behandlingen og bedre resultater.

En pilotstudie fra UiT - Norges Arktiske Universitet viser at seks måneders behandling med Lifeness gir fem ganger så gode behandlingsresultater for pasienter med overvekt enn vanlig oppfølging.

Arkiv