Lifeness AS

lifeness.no/

KONTAKTPERSON
Solvor Øverlien Magi
97748883

Lifeness AS

Lifeness er en skybasert medisinsk plattform som gjør det enklere å gi mennesker med fedme- og livsstilssykdommer tettere oppfølging.

Skyløsningen er spesialtilpasset behandling av overvekt og livsstilsykdommer, og gir brukere og behandler verktøyene som gjør oppgavene deres enklere.

Motivasjon er sentralt i livsstilsendringer.

Lifeness er utviklet av utøvende helsepersonell i norsk behandingshverdag med mål om å forenkle oppfølging av mennesker med fedme – med motivasjon som viktigste suksessfaktor. Resultatet er bedre bruk av ressurser, redusert frafall i behandlingen og bedre resultater.

En pilotstudie fra UiT - Norges Arktiske Universitet viser at seks måneders behandling med Lifeness gir fem ganger så gode behandlingsresultater for pasienter med overvekt enn vanlig oppfølging.

EIRAccelerator:

Mindre voksesmerter med vekstprogrammet EIRA

Dette er ikke et vekstprogram der deltakerne skal lytte og lære. Her er mottoet: jobbe og gjøre. Gjennom praktiske oppgaver og utfordringer får bedriftene individuelt tilpassa utviklingsløp. Slik får de verktøy til å nå sine mål om vekst.

Therese crop

VEKST OG SKALERING:

Suksess i samarbeid med Norsk Helsekonsortium

Lifeness var første bedrift som fikk godkjent appen sin av Tryggere Helseapper. Resultatene har de ikke skapt alene, men sammen med inkubatormiljøer i Norsk Helsekonsortium og gode nettverk.

Solvor og Maria i Lifeness

Arkiv