"Vi hadde brukt mye lenger tid på å finne ut av dette på egenhånd. Disse arbeidspakkene vi har fått gjennom konsortiet har vært gull for en liten start-up som oss."
- Solvor Øverlien Magi, Lifeness
Vis fakta


Maria og Solvor i Lifeness app
TEMPO: Disse damene er ikke i tvil om at hjelpen de har fått gjennom Norsk Helsekonsortium har gitt bedriften en raskere utvikling. Her er (f.v.) Maria Arlén Larsen og Solvor Øverlien Magi fra Lifeness. (Foto: Lifeness)Lifeness i årstall

2018:

 • Markedsavklaring (Innovasjon Norge- IN)
 • Planlegging av MVP (minimum viable product/ minste brukbare produkt)

2019:

 • Pilotprosjekt med kunde (Kommersialisering- IN)
 • Skrotet MVP fra 2018, og utviklet ny MVP

2020:

 • Innovasjonsprosjekt (IN) sammen med Unicare Friskvern og Skibotn Helse & Rehabilitering
 • Ferdigstilte første versjon av produktet
 • Første pakke gjennom Norsk Helsekonsortium «Health Data Standards and Interoperability», levert av Norwegian Smart Care Lab/Validé og Egde.

2021:

 • Pakke gjennom Norsk Helsekonsortium «Risk Assessment», levert av Egde og Validé
 • Pakke gjennom Norsk Helsekonsortium «Health Economic Analysis», levert av Menon og Aleap

2022:

 • Deltok i den digitale helseakseleratoren EIRA accelerator (2021-2022)
 • Pilottest med Norwegian Smart Care Lab

MER OM LIFENESS: lifeness.no

VIKTIGE VALG: – Det er viktig å tenke på hva selskapet trenger før du velger tjenester og pakker, sier Solvor Øverlien Magi (t.h.). Her er hun avbildet sammen med kollega Maria Arlén Larsen. (Foto. Lifeness)

Suksess i samarbeid med Norsk Helsekonsortium

Lifeness var første bedrift som fikk godkjent appen sin av Tryggere Helseapper. Resultatene har de ikke skapt alene, men sammen med inkubatormiljøer i Norsk Helsekonsortium og gode nettverk.

Tekst: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig Norwegian Smart Care Cluster

Foto: Lifeness og Aleap

– Jeg må få skryte av Lifeness. De har virkelig vært framoverlente og gjort ting på riktig måte. Norsk Helsekonsortium har jo vært med på reisen deres siden 2019, forteller Karoline Blikra Mokleiv, forretningsutvikler i Norwegian Smart Care Lab (NSCL).

«Flest mulig norske helseinnovasjonsbedrifter skal lykkes.»

Det er et av de tydelige målsetningene til Norsk Helsekonsortium (NHK). Konsortiet ledes av Aleap, og Validé /v Norwegian Smart Care Lab er en del av dette.

– Vi hadde brukt mye lenger tid på å finne ut av dette på egenhånd. Disse arbeidspakkene vi har fått gjennom konsortiet har vært gull for en liten start-up som oss, sier Solvor Øverlien Magi.

Hun er daglig leder og er en av grunnleggerne av selskapet Lifeness, sammen med lege og forsker Maria Arlén Larsen.

– Rådene fra mennesker som Karoline har virkelig påvirket vår utvikling.

Lifeness_jeanette_maria_solvor
NETTVERK: Denne trioen i selskapet Lifeness blir skildra som fremoverlente, og får skryt for å gjøre ting på riktig måte. (F.v) Jeanette Roede, Maria Arlén Larsen og Solvor Øverlien Magi. (Foto: Lifeness)


Når gode råd ikke trenger å være rådyre

Lifeness gjennomførte sitt første pilotprosjekt sammen med kunder i 2019. De har jobbet målrettet, men også feilet på veien.

Som da de hadde utviklet en MVP (minimum viable product/ minste brukbare produkt) i 2018, og endte opp med å skrote det hele og starte på nytt. I 2020 begynte de å utvikle det som skulle bli den endelige løsningen i et innovasjonsprosjekt sammen med Unicare Friskvern og Skibotn Helse og Rehabilitering. I denne perioden ble første tjenestepakke gjennom NHK gjennomført. (Se full oversikt over reisen som tidslinje i faktadelen.)

– Det er viktig å tenke på hva selskapet trenger før du velger tjenester og pakker. Vi fikk en gjennomgang av de mulige pakkene og veiledning før vi tok et valg. Der var riktig og lurt. Vi hadde allerede sett oss ut en tjenestepakke, men valgte etter råd fra Karoline å gå for en annen først, forteller Øverlien Magi.

Hun forklarer hvordan den første tjenestepakken, «Health Data Standards and Interoperability», levert av Validé og Egde, sikret selskapet en fin oversikt og kjennskap til viktige regulatoriske valg.

– I den første pakken vår fikk vi nyttig regulatorisk lærdom. Vi fikk avdekket oppgaver vi måtte løse, slik at vi er kompatible med andre systemer i framtiden, sier den daglige lederen.

I 2021 gikk Lifeness videre med pakken «Risk Assessment», også levert av Validé og Egde.

– Det har vært superbra å jobbe med Egde. Denne pakken hadde vi veldig god nytte av. Vi lærte å sette alt som har med sikkerhet å gjøre mer i system. Vi fikk definert alt vi har i vårt system og vurdert hvordan det er sikkerhetsmessig. Dermed kunne vi sette inn tiltak der det var nødvendig.

I 2021, gjennomførte Lifeness også pakken «Health Economic Analysis» gjennom Norsk Helsekonsortium. Pakken er levert av Aleap og Menon, der de fikk en grundig rapport om bruken av Lifeness basert på tall og forskning generelt innenfor temaet fedme, overvekt og livsstilsykdommer samt spørreundersøkelse sendt til brukere av Lifeness.

I tillegg til å benytte seg av de skreddersydde tjenestepakkene til rabatterte priser gjennom Norsk Helsekonsortium, har selskapet vært en inkubatorbedrift hos Aleap og Norinnova. De er også medlem av Norwegian Smart Care Cluster og har deltatt på klyngens digitale akselerator for helsebedrifter i skaleringsfasen, EIRAccelerator.

– Jeg synes denne bedriften har vært veldig flinke til å hente inn riktig kompetanse, samtidig opprette gode samarbeid og koble seg på de rette miljøene, sier Blikra Mokleiv.

Hun har jobbet tett med Lifeness over flere år gjennom ulike tjenestepakker levert av Validé og Norwegian Smart Care Lab, og samarbeidet forsetter nå i 2022 med ny pilottest.

Resultatene av målrettet jobbing får bedriften nå.

– Vi var den første appen som ble godt kjent av Tryggere Helseapper, og vi fikk topp score, forteller Øverlien Magi.

Klikker du deg inn på nettsiden til Tryggere Helseapper finner du nemlig Lifeness. Prosjektet "Tryggere helseapper" skal gjøre det enklere og tryggere å bruke helseapper. Både pasienter, behandlere, helsevirksomheter og apputviklere skal få nytte av prosjektet.


Mariann Dønnum, konsortieleder og rådgiver ved Aleap
– NHK har utviklet seg til å bli en nasjonal plattform for konstruktivt og effektivt samarbeid mellom sterke regionale inkubasjonsmiljøer, en plattform som bør videreutvikles for å sikre at flest mulig av norske oppstartsbedrifter innen helse lykkes, sier Mariann Dønnum, konsortieleder og rådgiver ved Aleap. (Foto: Aleap)

Hva gjør Norsk Helsekonsortium?

Norsk Helsekonsortium (NHK) er et landsdekkende inkubatorsamarbeid bestående av Aleap, Valide, Norinnova, VIS og Oslo Cancer Cluster Incubator.

Samarbeidet sikrer at det bygges opp kritisk spisskompetanse av internasjonal klasse innen helseinnovasjon. Kompetansen blir gjort tilgjengelig for oppstartselskaper uavhengig av geografi.

– NHK tilgjengeliggjør denne kompetansen til oppstartselskaper i form av spesialiserte og delvis skreddersydde tjenestepakker til rabatterte priser, og hele tiden med søkelys på hva selskapene trenger for å nå neste fase i sin utvikling, opplyser Mariann Dønnum, konsortieleder og rådgiver ved Aleap.

For å kunne søke støtte til arbeidspakkene levert gjennom NHK er et kriterium at bedriften er tilknyttet en SIVA finansiert inkubator.

Lifeness har vært tilknyttet Aleap, men har knyttet kontakt med inkubatoren Validé og klyngen Norwegian Smart Care Cluster gjennom arbeidspakker i NHK. På den måten stimulerer også pakkene til at bedriftene får tilknytning til flere kunnskapsmiljøer.

– NHK har utviklet seg til å bli en nasjonal plattform for konstruktivt og effektivt samarbeid mellom sterke regionale inkubasjonsmiljøer, en plattform som bør videreutvikles for å sikre at flest mulig av norske oppstartsbedrifter innen helse lykkes, sier Dønnum.

LES MER: Norsk Helsekonsortium

Arkiv