Global Health Technology AS

www.erlandcare.no/

KONTAKTPERSON
Alf Erik Malm
918 15058

Global Health Technology AS

Erland AS utvikler banebrytende løsninger for mennesker med stomi.

Erland AS er utviklingsselskap innen stomi markedet.
Erland Care – superabsorbent pad er medisinsk hjelpemiddel som gir personer med stomi trygghet og økt livskvalitet i hverdagen.

Trygghet for brukeren har stått sentralt i produktutviklingen. Derfor har SINTEF, et av Europas ledende forskningsmiljøer, på vegne av Erland gjennomført brukerevaluering av Erland Care. Brukererfaringene viser at løsningen er unik og er sterkt anbefalt av testpersonene. Erland Care er patentert. Gjennomføringen av brukerevalueringen er godkjent av Nasjonal forskningsetisk Komité for Medisin og Helsefag og produktet er CE-merket.ERLAND CARE:

Vil gi mennesker med stomi bedre livskvalitet

Det tok gründeren Jofrid Erland 12 år å få lansert Erland Care supreabsorbent pad på det norske markedet. Endelig kan Erland springe ut i full blomst.

Erland Gruppebilde 1 Mindre

Arkiv