event

Åpent møte

14

oktober 2020

Kunstig intelligens gir ekte fordeler

Denne teknologien kan åpne dører i helsebransjen vi ikke visste fantes. Vi belyser temaet fra flere vinkler. Bli med på en reise fra muligheter til behov. Vi får innspill fra kommunene, bedrifter og ser på utfordringer i møte med jussen.

HVA: Webinar

NÅR: 14. oktober, 14.00 - 15.30

SE OPPTAK FRA WEBINARET HER:


AI, selvlærende systemer eller kunstig intelligens – kjært barn har mange navn. Det er ingen tvil om at kunstig intelligens byr på uante og store muligheter på alle arenaer, og kanskje spesielt innen helsebransjen. Der store mengder data analyseres, og tiden er knapp. Ikke minst kan teknologien bidra til mer målrettet opplæring av helsepersonell. Norwegian Smart Care Cluster har flere framoverlente bedrifter som arbeider innen dette feltet. I dette webinaret kan du høste kunnskap om bruk av kunstig intelligens. Kunnskapen får du direkte fra bedrifter som operer innen feltet, men også fra en kommune som forteller om behov og prosjekter innen bruk av selvlærende systemer. Ikke minst har vi med oss advokat Christian Bendiksen som forteller litt om møte mellom kunstig intelligens og jussen.

Program:

Intro: Norwegian Smart Care Cluster.

KONTAKT: Jofrid Åsland, jofrid@valide.no

Fra kommunens vinkel: Kristiansand kommune forteller kommunens behov og arbeid med kunstig intelligens.

KONTAKT: Christen Egeland, Christen.Egeland@kristiansand.kommune.no

Fra advokatens vinkel: Christian Bendiksen er advokat og tegner et bilde av møtet mellom jussen og selvlærende systemer.

KONTAKT: Christian Bendiksen, bendiksen@braekhus.no

Fra bedriftenes vinkel: Våre medlemsbedrifter Anzyz Technologies AS, Globus AI AS og Solv AS forteller om spennende muligheter i sitt arbeid med denne typen teknologi.

KONTAKT: Anzyz Technologies AS, Trond Baade, trond@anzyz.com

KONTAKT: Globus AI, Tor Hellebostad, tor@globus.ai

KONTAKT: Solv, Martin Hovin, martin.hovin@solv.as

Spørsmål? Det blir mulig å stille spørsmål underveis i møtet, og vi ønsker å legge opp til spørsmål og diskusjon mot slutten av webinaret.


HOVEDBILDE:

Relaterte dokumenter:

Arkiv