event

Åpent møte

24

november 2020

Pakkeforløp for samhandling innen psykisk helse og rus

Samhandlingen mellom helse-, sosial og velferdstjenester er viktig for å gi personer med psykiske lidelser koordinerte og integrerte tjenester av høy kvalitet. Pakkeforløp innen psykisk helse og rus skal bidra til å løse noen av dagens utfordringer.

HelseCampus, UiS Forskningsnettverket for helse og teknologi og Norwegian Smart Care Cluster samarbeider om å arrangere seminarer innen temaene Samhandling, Simulering og Sikkerhet. HelseCampus har som formål å være katalysator for kunnskaps- og næringsutvikling for innbyggernes beste. De tre S`ene er strategiske satsningsområder.

Tid: 24.11 fra kl. 12.00 - 14.00

Sted: Webinar


I dette seminaret skal belyse ulike tiltak for å bidra til god samhandling og integrerte helsetjenester innen psykisk helse. Møteleder er Marianne Storm, temaleder for Samhandling i UIS Forskningsnettverk for helse og teknologi.

Webinaret er gratis og åpent for alle. Målgruppen er beslutningstakere og ansatte i helse- og omsorgssektoren, forskere, næringsliv og andre som er interessert i samspillet mellom helse og teknologi.

Program

  • Pakkeforløp for psykisk helse og rus – fagfolks erfaringer etter snart to år med ordningen, v/ Marian Ådnanes, Forskningsleder SINTEF Digital, Avd. Helse. LES MER
  • «Barn og unges helsetjeneste; et kart over tjenestene», v/ Lars Ravn Øhlckers, Psykologfaglig rådgiver/Psykologspesialist. Helse Stavanger HF
  • Stavanger kommunes FoU-prosjekt – tjenesteutvikling for mennesker med ROP-lidelser, v/ Prosjektleder tjenesteutvikling for mennesker med ROP lidelser Rebecca Line Vold, Stavanger kommune
  • Bruker og pårørendeperspektiv – hva er behovene, hva er viktig?, v/ Roger Johansen, Mental Helse
  • Våre erfaringer med e-helseløsninger for mental helse, v/ Jonny Klemetsen, daglig leder i Youwell. LES MER: Verktøy for digitale intervensjoner. Kontakt: Jonny Klemetsen - send epost

    Relaterte dokumenter:

    Arkiv