event

Åpent møte

30

april 2020

WEBINAR: Skap konkurransefortrinn med designdrevet innovasjon

Designdrevet innovasjon bidrar til å sikre en dyp forståelse for problemstillingen før investeringer gjøres, og fører til bedre og mer treffsikre produkter og tjenester. Nå kan du søke støtte til å utvikle innovative løsninger i din bedrift!

Tid: 30.04 fra kl. 14 til kl. 15

Sted: Webinar (Microsoft teams)


Mange sider av norsk næringsliv står for tiden i krise. Men er det noe historien har vist oss, så er det at det i vanskelige tider er viktigere enn noen gang med innovasjon, omstilling og nytenkning. Kriser kan åpne dørene for nye muligheter, og bane vei for løsninger man tidligere ikke hadde våget å satse på. Men i vanskelige tider er ofte ressursene knappene, så hvordan skal man tørre å satse på et nytt prosjekt – hvordan vet man at det er rette veien å gå? Svaret ligger i designdrevet innovasjon, en metode som setter brukeren i fokus og øker din sjanse for å lykkes med en løsning som er tilpasset markedet og brukerne.

«Designere løser problemer og skaper nye løsninger ved å orientere seg rundt mennesket. Designdrevet innovasjon er en menneskeorientert måte å jobbe med innovasjon og utvikling. Den kobler en analytisk tilnærming med intuisjon og kreativitet. Det er bevist at denne måten å tenke og jobbe på kan gi store gevinster.» (ref. DOGA)

Har du en idé og vil bruke designmetodikk til å finne den beste løsningen? Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) kan du søke økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av ditt innovasjonsprosjekt.

I dette webinaret får du lære mer om DIP ordningen, hva som kreves av deg som søker og tips til å skrive en god søknad. Vi skal få en innføring i «DIP-vettreglene» - konkrete erfaringer og lærdommer fra de har mange prosjekter av denne typen på CV’en. Og vi får en presentasjon av flere av våre klyngebedrifter som leverer relevante tjenester til et designdrevet innovasjonsprosjekt – og som kan være din potensielle partner videre.

Her kan du lese litt om de prosjektene som fikk tildelt midler fra Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) i 2019


Program:

  • Innledning v/ Norwegian Smart Care Cluster
  • Hva er gevinsten ved å bruke designdrevne innovasjonsprosesser i utviklingen av nye løsninger? Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) kan du søke økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av ditt innovasjonsprosjekt. v/ Tarald Trønnes, Senior Advisor Design, DOGA - TA KONTAKT
  • DIP-vettreglene: en erfaringsbasert innføring i hvordan et DIP prosjekt bør kjøres og hva man kan forvente å få ut av det. v/ Trond Dagsland, Regionsdirektør EGGS Design - TA KONTAKT
  • Presentasjon av flere av våre klyngebedrifter som leverer designtjenester: hva kan de bidra med som en potensiell partner i ditt designprosjekt? 

Relaterte dokumenter:

Arkiv