event

Åpent møte

30

januar 2020

Har du en bærekraftsprofil? Hvis ikke bør du begynne å bygge den nå!

Vi gir deg innsikt i hvor du kan starte for å ta miljø og bærekraft på alvor, og hvordan dette kan bli en integrert del av din bedriftshverdag.

Opptak fra seminaret:

Del 1

Del 2

Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Det er en anerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å sikre bærekraftig utvikling innen tre sentrale områder; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 

Miljødimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å ta vare på naturen og klimaet som en fornybar ressurs for mennesker.  Men hvordan kan jeg og min bedrift være med å jobbe mot dette målet? Stadig flere virksomheter velger for eksempel å bli med i en miljøsertifiseringsordning, men hva betyr det egentlig? Er det noe for oss, og hvilken sertifisering skal vi i så fall gå for? Og hvordan skal vi jobbe strukturert med dette i vår arbeidshverdag?

I dette seminaret skal vi prøve å gi innsikt i tematikken og en innledende guide gjennom sertifiseringsjungelen.

Program 

Velkommen 

Hvorfor og hvordan bør man jobbe med bærekraft? v/ Trygve Meyer, Head of Sustainability at Nordic Edge  

  •  Europa skal bli det første klimanøytrale kontinentet – og
    det innen 2050. Med «European Green Deal» foreslår EU-kommisjonen et stort antall tiltak som skal til for å nå dette målet. Hvordan treffer dette deg, og hvorfor bør din bedrift jobbe med bærekraft?

Finn frem i sertifiseringsjungelen! v/Einar Richter Jordfald, Key Customer Manager, DNV GL  

  •  Einar Jordfald har bred erfaring fra arbeid med ISO standarder i mange ulike næringer. I tillegg til ISO skal Einar også se på miljøfyrtårn, og hvordan man bør tenke i forhold til et internasjonalt marked. Mer detaljer kommer

Sertifisering og bærekraftsmål i praksis - hvordan jobbe strukturert med dette i din bedrift? v/Gunn Kristine Notland, Qualisoft

  • Bærekraft skaper ikke bare utfordringer, bærekraft skaper muligheter, lønnsomhet og økt konkurransefortrinn. Men hvordan bør man jobbe systematisk med dette i praksis?

Seminaret er et samarbeid mellom flere næringsklynger; Norwegian Smart Care Cluster, Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, Norwegian Tunnel Safety Cluster, Norwegian Energy Solutions, Stiim Aqua Cluster og Solenergiklyngen

Relaterte dokumenter:

Arkiv