event

Åpent møte

30

januar 2020

Har du en bærekraftsprofil? Hvis ikke bør du begynne å bygge den nå!

Vi gir deg innsikt i hvor du kan starte for å ta miljø og bærekraft på alvor, og hvordan dette kan bli en integrert del av din bedriftshverdag.

Se opptak fra dette seminaret på vår YouTube kanal

Merk at opptak av seminaret er i 2 deler. Presentasjonene fra seminaret ligger nederst på siden.


Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Det er en anerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å sikre bærekraftig utvikling innen tre sentrale områder; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 

Miljødimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å ta vare på naturen og klimaet som en fornybar ressurs for mennesker.  Men hvordan kan jeg og min bedrift være med å jobbe mot dette målet? Stadig flere virksomheter velger for eksempel å bli med i en miljøsertifiseringsordning, men hva betyr det egentlig? Er det noe for oss, og hvilken sertifisering skal vi i så fall gå for? Og hvordan skal vi jobbe strukturert med dette i vår arbeidshverdag?

I dette seminaret skal vi prøve å gi innsikt i tematikken og en innledende guide gjennom sertifiseringsjungelen.

Program 

Velkommen 

Hvorfor og hvordan bør man jobbe med bærekraft? v/ Trygve Meyer, Head of Sustainability at Nordic Edge  

  •  Europa skal bli det første klimanøytrale kontinentet – og
    det innen 2050. Med «European Green Deal» foreslår EU-kommisjonen et stort antall tiltak som skal til for å nå dette målet. Hvordan treffer dette deg, og hvorfor bør din bedrift jobbe med bærekraft?

Finn frem i sertifiseringsjungelen! v/Einar Richter Jordfald, Key Customer Manager, DNV GL  

  •  Einar Jordfald har bred erfaring fra arbeid med ISO standarder i mange ulike næringer. I tillegg til ISO skal Einar også se på miljøfyrtårn, og hvordan man bør tenke i forhold til et internasjonalt marked. Mer detaljer kommer

Sertifisering og bærekraftsmål i praksis - hvordan jobbe strukturert med dette i din bedrift? v/Gunn Kristine Notland, Qualisoft

  • Bærekraft skaper ikke bare utfordringer, bærekraft skaper muligheter, lønnsomhet og økt konkurransefortrinn. Men hvordan bør man jobbe systematisk med dette i praksis?

Seminaret er et samarbeid mellom flere næringsklynger; Norwegian Smart Care Cluster, Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, Norwegian Tunnel Safety Cluster, Norwegian Energy Solutions, Stiim Aqua Cluster og Solenergiklyngen

Påmeldingsskjema

Velg hvordan du ønsker å delta:


Relaterte dokumenter:

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo