event

Åpent møte

21

oktober 2020

Å leve hele livet med demens

Mange personer med demens og deres pårørende trenger støtte og hjelp i en krevende hverdag. Vi gir deg innsikt i hvor vi står i utviklingen på feltet, hvordan sykdommen kan forebygges og behandles, samt en smakebit på ulike løsninger i markedet

Tid: 21. oktober fra kl. 10.00 - 11.30

Sted: Webinar

De fleste som har fått en demensdiagnose bor i egen bolig. Av de som bor på sykehjem har mer enn 80 % av pasientene en demensdiagnose. Mange personer med demens og deres pårørende trenger støtte og hjelp i en krevende hverdag. Pensjonistforbundet støtter Regjeringens mål i Demensplan 2020 om økt brukermedvirkning og mer støtte til pårørende til personer med demens, og ønsker å bidra til at flere personer som har fått diagnosen demens og deres pårørende skal få en bedre og tryggere hverdag.

I dette webinaret gir vi deg innsikt i hvor vi står i utviklingen på feltet i Norge, og hvordan sykdommen kan forebygges og behandles. Foredragsholder Sigurd Sparr er tidligere leder av Nasjonalforeningen, demensforeningen og har jobbet som geriater ved UNN siden 1986. Han er en av dem som kjenner utviklingen på demensfeltet best i Norge.

Wenche Malmedal, førsteamanuensis ved NTNU og leder av det sentrale Helse- og sosialutvalget i Pensjonistforbundet skal gi oss innblikk i hva det er som gjør at frivillige tar på seg slike oppgaver som sikrer at personer med demens får en aktiv og trygg hverdag, og hva kan kommunene gjøre for å rekruttere og ivareta frivillige.

Sandro Moe Melgalvis fra Helse- og omsorgsdepartementet kommer for å snakke om ny demensplan 2025, og vi får et innblikk i ulike løsninger som kan bidra med å gi pasienter og pårørende en aktiv og trygg hverdag.

Program:

10.00 Innledning v/ Norwegian Smart Care Cluster

10.05 Demens og aktuelle utfordringer, v/ geriater (tidligere leder Demensforeningen) Sigurd Sparr

10.20 Ny demensplan 2025 v/ seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet Sandro Moe Melgalvis

10.35 Frivillig arbeid i demensomsorgen – går det av seg selv? v/ Wenche Malmedal, førsteamanuensis ved NTNU og leder av det sentrale Helse- og sosialutvalget i Pensjonistforbundet.

10.45 Presentasjon av ulike løsninger


11.25 Avslutning og oppsummering


Arrangeres i samarbeid med

Pensjonistforbundet

Relaterte dokumenter:

Arkiv