event

Åpent møte

01

september 2020

Implementering og effektiv opplæring av helsepersonell

Coronaviruset har ført til digitalisering i ekspressfart. For mange et etterlengtet springbrett for implementering av nye digitale løsninger innen helse- og omsorgsektoren. Men hvordan sikrer vi effektiv implementering også i de ansatte i tjenesten?

Tid: 1.september fra kl. 9 - 10.15

Målgruppe: Kommuner og andre som leverer helse- og omsorgstjenester, leverandører som ønsker å lære mer om utfordringer og behov i kommunene ved implementering av nye løsninger

Sted: Webinar 


Alle som leverer helse- og omsorgstjenester må forholde seg til en jevn strøm av nye digitale løsninger fremover. Bak denne strømmen ligger store investeringer i form av tid, ressurser og kapital. På den andre siden av implementeringen forventer vi gevinster. Men å putte en digital løsning inn i en etablert arbeidsprosedyre, og forvente at det flyr av seg selv, fungerer ikke alltid godt.

Implementering handler ikke bare om systemer og devicer, det handler også om menneskene som skal bruke teknologien i sin arbeidshverdag. En ny løsning er ikke hele svaret på utfordringene. Vi må også jobbe annerledes, tenke annerledes, og føle oss trygge på teknologien for at det skal fungere og gi full effekt.

I dette webinaret søker vi svar på sentrale spørsmål: Hvordan kan vi bidra til å gjøre helse- og omsorgsektoren bedre rustet for å ta imot og anvende ny teknologi i tjenesten? Hvordan sørger vi for at de ansatte er trygge på teknologien som rulles ut?

- Bli med oss på jakt etter svarene.


Program:

  • Innledning v/ Norwegian Smart Care Cluster 
  • Hvordan kan design av produkter og tjenester bidra til en enklere implementering?, v/ Marit Hagland, leder av Norwegian Smart Care Lab
  • Ny teknologi - hva nå? Er det mulig å legge til rette for opplæring som varer etter selve implementeringen?, v/ Anita Lønnebakken Sævlid, prosjektkoordinator i Vaksdal Kommune 
  • Vekk med klasserommet!, v/ Ann-Kristin Johansen, CEO i Dynamisk Helse, og Nicolai Welfler, Rådgviver Velferdsteknologi i Bamble Kommune 
  • Spørsmål og Svar


Les artikkelen om hvordan Bamble Kommune og Dynamisk Helse har jobbet sammen for å få ny teknologi bedre implementert i tjenesten og de ansatte i pdf nederst på siden. Gjengitt med tillatelse fra Pensjonistforbundet.

Relaterte dokumenter:

Arkiv