event

Åpent møte

11

juni 2020

Webinar: Aktivisering og sosial kontakt

Et aktivt og sosialt liv ​​er viktigere enn du kanskje tror. Den som har prøvd det motsatte vet hvordan livskvaliteten blir påvirket av disse faktorene. Hvordan kan nye løsninger gi oss en aktiv og sosial hverdag gjennom alle faser av livet?

Tid: Torsdag 11.06 fra kl. 14 - 15.30

Sted: Webinar 

Vi hadde dessverre litt tekniske problemer underveis i dette webinaret. Filmene som ble vist kan du se igjen i bedre kvalitet litt lenger ned i denne artikkelen.


Kroppen har godt av trening og aktivitet uansett alder. Samtidig som vi mennesker er sosiale vesener, og har behov for kontakt med andre mennesker. Men for mange kan det være vanskelig å få dekket disse grunnleggende behovene. Sykdom og livssituasjon kan gjøre oss mindre mobile og føre til inaktivitet og isolasjon. 

Heldigvis finner smarte hoder stadig opp løsninger for å hjelpe oss til å opprettholde et aktivt og sosialt liv. I dette webinaret får du presentert noen av løsningene som finnes på markedet fra klyngens innovative medlemsbedrifter. 

Program:

 • Innledning, ved Norwegian Smart Care Cluster
 • Utfordringer og behov i de kommunale tjenestene, v/ Kristine Skjøthaug, leder for e-helse og velferdsteknologi i Stavanger Kommune.
 • En brukerhistorie fra virkeligheten, v/ Odd Bård Risvoll, Pensjonistforbundet.
 • Presentasjon av ulike løsninger innen aktivisering og sosial kontakt. Disse selskapene presenterer:
  • Motitech
  • Jodacare
  • NoIsolation
  • Innocom
  • Visdok
  • Firbent Terapi
  • Aktivitetsdosetten
  • MinMemoria
  • Posterum

Kontaktinformasjon til foredragsholdere:

Filmer som ble vist i webinaret:

Motitech film 1


Motitech film 2


Innocom (Berntsen)


Visuell dokumentasjon


Firbent Terapi


Aktivitetsdosetten


Sammen med Pensjonistforbundet setter Norwegian Smart Care Cluster opp en webinarserie gjennom 2020 hvor vi setter søkelys på hva som finnes av ulike teknologier og løsninger innen "Smart Care".  Hensikten er å gi kommuner og brukere innsikt og kunnskap om løsninger innen e-helse og velferdsteknologi.

Arrangeres i samarbeid med


Relaterte dokumenter:

Arkiv