Leve bedre med kreft

Tone Skår (NSCC) sammen med prosjektleder Kari Øritsland (NSCC)

Leve bedre med kreft

Gjennom samarbeidet med Cancer Mission Hub Norway, mobiliserer Norwegian Smart Care Cluster og Kreftforeningen økosystemet for å forbedre oppfølgingen og støtten til kreftoverlevere

Leve bedre med kreft – et felles løft

I hjertet av det norske helsevesenet ligger en sterk vilje til å forbedre livene til de som lever med kreft. Norwegian Smart Care Cluster og Kreftforeningen går foran i denne innsatsen gjennom programmet "Leve bedre med kreft". Dette initiativet mobiliserer et bredt spekter av aktører – fra offentlige og private sektorer til frivillige organisasjoner – for å sikre at kreftoverlevere mottar den oppfølgingen og støtten de trenger. Det skapes rom for digital innovasjon og en sømløs overgang mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, noe som er avgjørende for å forbedre livskvaliteten for de berørte.

Andreas Vikhals, som selv lever med kreft, deler sin opplevelse fra vår siste workshop i Kristiansand: "Dette var en veldig spennende dag hvor mange ressurspersoner var samlet i fellesskap, for å jobbe med en aktuell problemstilling. Jeg håper virkelig at alle aktører kan stå sammen i dette arbeidet for å bidra til bedre livskvalitet for oss som er påvirket av kreft."

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, sammen med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. (Foto: Kreftforeningen)

Norges satsing på helsenæringen

"– Regjeringens nye veikart for helsenæringen vil redde og forbedre liv ved å gi raskere tilgang på ny teknologi og behandling," understreker Ross, som peker på viktigheten av dette samarbeidet.

I lys av Ross' uttalelser om regjeringens veikart for helsenæringen, understrekes viktigheten av denne sektoren ytterligere gjennom Norges nye satsing på helsenæringen som en eksportvei. Næringsminister Jan Christian Vestre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har presentert en plan med 15 tiltak for å doble eksportinntektene innen 2030, fra 22 milliarder kroner i 2021 til 50 milliarder i 2030. Denne strategien markerer et viktig skritt for norsk næringsliv og helseinnovasjon, med fokus på å fremme innovasjon, bærekraft, og internasjonal vekst gjennom betydelig samarbeid mellom offentlige og private sektorer. For mer informasjon om denne eksportsatsingen og dens potensielle innvirkning på helseinnovasjon, les mer her.

Innovasjon og samarbeid for fremtiden

Som en gullsertifisert næringsklynge spiller Norwegian Smart Care Cluster en nøkkelrolle i å koble sammen over 280 medlemmer – inkludert bedrifter, offentlige aktører, utdanningsinstitusjoner og brukerorganisasjoner – for å fokusere på kreft som et samfunnsoppdrag. Dette arbeidet støttes av vårt testsenter og samarbeidet i HealthCatalyst AS, som sammen med NorTrials senteret for kliniske studier på medisinsk utstyr, utgjør et kraftsentrum for utprøving og implementering av nye, effektive løsninger i kreftomsorgen.

Dag Ausen fra DNV Imatis fremhever hvordan deres deltakelse i Horizon-prosjektet "MyPath" bidrar til kreftsaken: "Ved å delta med vår digitale platform og kompetanse, vil vi bidra til å utvikle og implementere digitale pasientsentrert forløp der innhold og oppfølging av pasienten tilpasses den enkelte. Dette vil få stor betydning for oppfølgingen av kreftpasienter i Europa."

Forskning og utvikling – nøkkelen til fremgang

Norge skiller seg ut i Europa med sin evne til å sikre forskningsfinansiering fra EU, takket være tett samarbeid mellom helsevesen, forskere og næringslivet. EU investerer en milliard kroner for å forbedre folkehelsen og redusere sykdomsbyrden av ikke-smittsomme sykdommer som kreft. Dette legger grunnlaget for innovasjon og utvikling av nye behandlingsmetoder og teknologier som kan forbedre omsorgen for kreftpasienter. Samarbeidet innenfor Cancer Mission Hub Norway viser også til et sterkt fellesskap på tvers av landegrensene, med mål om å forbedre livet for millioner av kreftpasienter innen 2030.

NSCC sin rolle er å mobilisere til koordinerte nasjonale og regionale forsknings- og innovasjonsprogrammer som bygger kompetanse- og kapasitet, nettverk, formidling og deltakelse. Vi ønsker å bidra til transformasjon av norske og europeiske helse- og omsorgssystemer, der teknologi, digitalisering og sikker deling av data er en forutsetning for bærekraftige helsetjenester og helsenæringen som en eksportvei.

Med et så bredt og engasjert samarbeid står vi sammen om å gjøre en forskjell i kampen mot kreft, og bringe håp og nye løsninger til de som trenger det mest.


Les også:

Finansieringsmuligheter:


Pågående
Arkiv