Leve bedre med kreft – arbeidsverksted med Agder-miljøet

Geir Wehus og Solbjørg Røyland fra Kreftforenning sammen med Kari Øritsland, Tone Skår og Tor Åge Fjukstad fra NSCC. Foto: Tone Vibekge Nygaard Omland

Leve bedre med kreft – arbeidsverksted med Agder-miljøet

NSCC, i samarbeid med Kreftforeningen og Cancer Mission Hub, samlet over 70 aktører i Kristiansand for å forbedre kreftomsorgen. Møtet fokuserte på mobilisering, pasientbehov og innovative løsninger.

Kristiansand, 23. januar: Et engasjerende arbeidsverksted ble nylig avholdt i Kristiansand, ledet av Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) Agder, Kreftforeningen, og Cancer Mission Hub Norge. Målet? Å forbedre livskvaliteten for de berørt av kreft. Workshopen samlet over 70 deltakere fra kommuner, bedrifter, universiteter og sykehus, og reflekterte en sterk felles innsats mot et viktig samfunnsoppdrag.

Andreas Vikhals, en av deltakerne som lever med kreft, delte sine tanker: "Dette var en veldig spennende dag hvor mange ressurspersoner var samlet for å i fellesskap jobbe med en aktuell problemstilling. Jeg håper virkelig at både helsevesen, forskere, pasienter/pårørende, Kreftforeningen, pasientorganisasjoner og andre aktører kan stå sammen i dette arbeidet for å bidra til bedre livskvalitet for alle oss som er påvirket av kreft."

Dette arrangementet ble strukturert i tre hoveddeler:

Del 1: Mobilisering og Finansieringsmuligheter

Dette segmentet adresserte det essensielle spørsmålet om hvorfor det er kritisk å mobilisere for kreftsaken, utforske de nåværende behovene til berørte individer og undersøke mulige finansieringskilder for fremtidige initiativer.

 • Innsikt i kreftpasientenes behov presentert av Geir Osmund Wehus, distriktsleder i Kreftforeningen.
 • EU Cancer Mission og Cancer Mission Hub Norway, en orientering av Kari Øritsland fra NSCC.
 • Vår EU-rådgiver Sergio Ferreira fra NSCC snakket om tilgjengelig bistand.
 • EU4Health-programmet ble introdusert av Irene Olaussen fra Helsedirektoratet.

Del 2: Introduksjon av Aktører

En rask presentasjonsrunde av forskjellige aktører, hvor mange var lokale eksperter, som delte sine perspektiver og pågående prosjekter.

 • Andreas Vikhals og Marianne Smith snakket om «Livet med og etter kreft; fra pasient- og pårørendeperspektiv».
 • Ingvild Vistad diskuterte «LETSGO-studien – hvordan øke helsekompetansen etter kreftbehandling?»
 • Sveinung Berntsen stilte spørsmålet om det å gi pasientene et treningsprogram er tilstrekkelig for egenomsorg.
 • Ivan Olsen fra Sørlandet sykehus belyste «Helsefelleskap i Agder: Pakkeforløp hjem».
 • Kreftkoordinatorer Signe Telhaug, Kirsti Mushom Friis og Reidun Abelsæth snakket om «Pakkeforløp hjem» og behovene i kommunene.
 • Dag Ausen presenterte EU-prosjektet i Norge & Sykehuset i Telemark: «MyPath».
 • Geir Granerud fra Helse Bergen omhandlet digital oppfølging av kreftpasienter i Helse Vest-regionen.

Del 3: Gruppearbeid

I denne delen ble deltakerne fordelt i grupper for å gi innspill til mulighetsrom og finansiering. Deltakelse fra kommunale representanter, sykehusansatte, næringslivet og Universitetet i Agder bidro til et dypt engasjement og en rekke perspektiver.

Spennende samarbeid og veien videre

Kari Øritsland fra NSCC uttrykte stor tilfredshet med workshopen, særlig med tanke på den lokale involveringen og de sterke pasient- og pårørendeperspektivene som kom frem.

Geir O. Wehus fra Kreftforeningen Agder oppsummerte: "Spennende samarbeid med NSCC og Cancer Mission Hub, Norge. Unikt at så mange ulike interessentgrupper og ressurspersoner samles. Tror mange ble inspirert. Antall kreftoverlevere øker takket være forskning som fører til bedre og mer treffsikker behandling. Målet er å identifisere utfordringer i Agder her og nå og samles seg om løsninger og utviklingsprosjekt som bidrar til bedre ivaretakelse og mer koordinerte tjenester for kreftpasienter og pårørende. Ser frem til fortsettelsen"

For de som ønsker å fortsette engasjementet, inviteres det til et oppsummeringsmøte på Teams den 14. februar kl 10-11. Påmelding og ytterligere informasjon er tilgjengelig på NSCC's nettside under 'Agder: Leve bedre med kreft - Oppsummering og hvor vil vi videre?'. Interesserte trenger ikke å ha deltatt på den opprinnelige workshopen for å delta på oppsummeringen.

Dette initiativet er et viktig skritt mot en fremtid hvor kreftomsorgen ikke bare er mer effektiv, men også mer empatisk og tilpasset individets behov. Med et mål om å forene forskning, teknologi og personlig erfaring, arbeider NSCC for å realisere visjonen om 'Leve bedre med kreft.

  Arkiv