Konferansen sammen for digital inkludering

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung.

Konferansen sammen for digital inkludering

Konferanse utforsker digital deltakelse: Vektlegger inkludering gjennom faglige innlegg og løsninger

Senteret for et aldersvennlig Norge, hovedarrangør og initiativtaker, understreket behovet for mobilisering mot digital inkludering. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Livsglede for Eldre, IKT-Norge, og oss i NSCC, med fokus på digital deltakelse som nøkkel til inkludering.

Med over 600.000 ikke-digitale nordmenn og en betydelig del av befolkningen som er digitalt sårbare, pekte konferansen på et klart behov for økt digital inkludering. Dagens program tilbød innsikt i de digitale utfordringene vi står overfor, samt muligheter og løsninger for å navigere i det digitale samfunnet. Spørsmålet om hvordan hver enkelt aktør kan bidra til å forbedre innbyggernes digitale tilhørighet, samt sammenhengen mellom tiltak og virkemidler, var sentralt. Flere gode bidrag inkludert blant annet fra Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung.

Konferansen ble også en arena for verdifulle samtaler og diskusjoner på møtetorget, der NSCCs medlemsbedrifter spilte en nøkkelrolle. Bedrifter som No Isolation, Kakadu (som også bidro med faglige innlegg), Digi Rogaland, Innocom, Friskus, Easymeeting, og DentaApps AS/Tannhelsehjelpen, deltok aktivt. Dette bidro til en rikere forståelse av hvordan vi sammen kan arbeide mot en mer inkluderende digital fremtid.

Denne konferansen markerte et viktig skritt mot å forstå og adressere digital ekskludering, med et sterkt fokus på samarbeid mellom organisasjoner, teknologiselskaper og det offentlige for å skape et mer tilgjengelig digitalt Norge for alle.

Få også med deg konferansen Digital Helse 2024 i mai

Arkiv