Helsenæringen lansert som Norges nye eksportsatsing

Kjerkol og Vestre (foto:regjeringen.no)

Helsenæringen lansert som Norges nye eksportsatsing

Norge satser på helsenæringen som en ny eksportvei. Regjeringen lanserte i dag en plan med 15 tiltak for å doble eksportinntektene innen 2030.

I en nylig pressekonferanse presenterte næringsminister Jan Christian Vestre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol helsenæringen som Norges neste store eksportsatsing. Med mål om å øke eksportinntektene fra 22 milliarder kroner i 2021 til 50 milliarder kroner i 2030, markerer dette en viktig milepæl for norsk næringsliv og helseinnovasjon.

Helsenæringens tur

"Hele Norge eksporterer og nå er det helsenæring sin tur": Vestre utdypte videre: – Vi har fantastiske og innovative bedrifter innen helsenæringen. Vi har store muligheter for å ta en enda større posisjon innenfor det voksende globale markedet. Med regjeringens målrettede satsing vil vi legge til rette for at norske bedrifter kan øke sin eksport. Det vil igjen kunne skape flere lønnsomme arbeidsplasser i denne viktige næringen, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Et voksende behov for helseinnovasjoner

Kjerkol la til, "Mange av utfordringene vi har i vår felles helsetjeneste, ser vi også ute i verden. Bedrifter som kan utvikle teknologi som gjør at folk kan mestre sykdom og alderdom, som gir bedre bruk av helsepersonellets tid eller bidrar til beredskapen vår, kan nå store markeder."

Satsingen på helseeksport har en bevilgning på 20 millioner kroner i 2024. Regjeringen vil at denne satsingen skal bidra til å styrke den norske helsenæringen internasjonalt, og sørge for økt synlighet for norske løsninger. Det skal blant annet utarbeides en markedsføringsstrategi og tiltak for merkevarebygging. Innovasjon Norge får i oppgave å følge opp tiltakene i satsingen.

Initiativet skal legge til rette for et betydelig samarbeid mellom offentlige og private sektorer, med en felles innsats for å fremme innovasjon, bærekraft, og internasjonal vekst.

15 Tiltak for å fremme helseeksport

 1. Felles eksportfremstøt til viktige markeder i Europa, Nord-Amerika og Asia.
 2. Mobilisere Team Norway for å bidra til økt helseeksport.
 3. Bunting av digitale produkter.
 4. Egen markedsføringsstrategi for helsenæringen.
 5. Felles profilering og merkevarebygging for helsenæringen.
 6. Styrking av Invest in Norway for å tiltrekke flere helseinvesteringer til Norge.
 7. Inkludering av helsenæringen i det nordiske industripartnerskapet.
 8. Videreutvikling av helseteknologiordningen for å akselerere innføringen av nye løsninger.
 9. Videreutvikle Nortrials – et partnerskap mellom helseforetakene og næringslivet.
 10. Etablere veiledningstjeneste for kommuner og leverandører.
 11. Tydelige føringer om samarbeid mellom helseforetak og næringsliv.
 12. Harmonisering av standarder, blant annet med EU.
 13. Følge opp veikart for helsenæringen og ha nær interaksjon med næringen.
 14. Satsingen ledes av et prosjektstyre bestående av representanter for helsenæringen.
 15. Måling av helsenæringens eksportutvikling og effekt av satsingen.

Les hele pressemeldingen her

Arkiv