Avtale sikrer tilpasset digital oppfølging for tusenvis av pasienter

Erlend Høen Laukvik, Prosjektleder, Sykehuset Innlandet og Anna Kirkebø Harmen, Spesialrådgiver, Oslo Universitetssykehus.

Avtale sikrer tilpasset digital oppfølging for tusenvis av pasienter

CheckWare og Sykehuspartner inngår avtale om skjemaløsning for digital hjemmeoppfølging, rettet mot å håndtere tusenvis av pasienter med skreddersydde behov.

CheckWare og Sykehuspartner har inngått en avtale som omfatter en skjemaløsning designet for å håndtere opp til 10 000 pasienter årlig, og fremhever behovet for skreddersydde digitale helsetjenester.

En skreddersydd løsning for pasienter

CheckWare har sikret en viktig avtale med Sykehuspartner for å tilby en skjemaløsning som kan betjene opptil 10 000 pasienter årlig ved Sykehuset Innlandet og Oslo Universitetssykehus. Denne avtalen representerer en del av en større rammeavtale dedikert til digital hjemmeoppfølging. "Gjennom denne avtalen kan vi direkte adressere de spesifikke behovene våre behandlere og pasienter møter i hverdagen," sier prosjektlederne fra de involverte sykehusene, og legger til at målet er å gjøre digitale hjemmeoppfølgingstjenester mer tilgjengelige og skreddersydde.

Fagfolk i førersetet

Det legges stor vekt på at helsepersonell selv definerer hva slags støtte de trenger. "Det er avgjørende at løsningen fra CheckWare naturlig integreres som et verktøy hvor fagmiljøene selv har identifisert behovene. Dette tilnærmingen skiller seg ut ved at vi unngår rigide teknologiløsninger og i stedet tilbyr fleksible alternativer," forklarer Anna Kirkebø Harmens, spesialrådgiver ved Oslo Universitetssykehus.

Kvalitet som hovedprioritet

Valget av CheckWare ble drevet av en søken etter kvalitet. "Det at vi nå har tilgang til en løsning som tillater oss å drive effektiv digital hjemmeoppfølging, er et stort fremskritt. Dette har vært etterspurt fra flere fagmiljøer," sier Erlend Høen Laukvik, prosjektleder ved Sykehuset Innlandet. Løsningen støtter en rekke funksjoner som varsling til pasienter, innsyn for pårørende, og muligheten for å skape et omsorgsnettverk rundt pasienten.

Bedre kommunikasjon med pasientene

En sentral del av løsningen er muligheten for sikker dialog og bildedeling, noe som potensielt reduserer behovet for fysiske møter. "Denne funksjonaliteten etterstrebes sterkt innen digital hjemmeoppfølging. Det åpner for mer fleksibel kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter," deler Anna Kirkebø Harmens.

Med denne avtalen tar CheckWare og Sykehuspartner et viktig skritt mot å forbedre digital hjemmeoppfølging i Norge, ved å tilby løsninger som er tilpasset både behandleres og pasienters unike behov.

Les også: EG kjøpe Checkware

Arkiv