EG kjøper CheckWare for å forbedre nordiske helsetjenester

Foto: Checkware

EG kjøper CheckWare for å forbedre nordiske helsetjenester

EG kjøper norske CheckWare for å styrke nordiske helsetjenester, med digital pasientdeltakelse som nøkkel til bedre psykisk og somatisk helse

EG, en dansk programvaregigant, har nylig kjøpt det norske helseteknologiselskapet CheckWare i en strategisk manøver for å forbedre helsetjenester i Norden. Oppkjøpet er rettet mot å styrke tilbudet innen psykisk og somatisk helse, med en løsning som legger til rette for pasientdeltakelse gjennom digitale tjenester.

Digitalisering som svar på ressursknapphet

CEO i EG, Mikkel Bardram, uttaler at oppkjøpet kommer i en tid der helsetjenester, spesielt innen psykiatrien, møter økende etterspørsel og ressursmangel. Bardram understreker viktigheten av innovasjon i helsevesenet og sier: "CheckWares innovative tilnærming til digitalisering og automatisering av pasientforløp frigjør ressurser og øker kvaliteten på behandlingen."

En ny æra for CheckWare

Heidi Blengsli Aabel, administrerende direktør i CheckWare, deler entusiasmen og ser oppkjøpet som en bekreftelse på norsk helseteknologis posisjon i front. "Sammen med EG vil vi ta et kvantesprang mot å bli en internasjonal aktør," sier Aabel. Hun legger til at partnerskapet med EG vil være spennende for ansatte og fortsatt levere innovative løsninger til kunder.

Revitalisering av pasientoppfølging

CheckWare gir pasienter og deres pårørende muligheten til å rapportere helsestatus hjemmefra, noe som fører til bedre og raskere beslutningsstøtte for helsepersonell. Steffen Rugtved, Senior Vice President i EG Digital Welfare, påpeker at oppkjøpet markerer et nytt steg mot ytterligere digitalisering av helsetjenester og ser frem til de mange synergimulighetene som ligger i sammenslåingen.

Utvikling mot digital velferd

Med mer enn 20 års erfaring innen helseprogramvare har EG et solid fundament for å støtte helsepersonell. Tidligere i år utvidet de sin portefølje ved å kjøpe et annet norsk programvareselskap, PatientSky. Med CheckWare om bord, har EG nå over 7 000 helsekunder og byr på et enda bredere spekter av integrerte løsninger.

For mer detaljert informasjon, se den offisielle pressemeldingen her: EGs pressemelding om oppkjøpet av CheckWare.


Arkiv