Kommuner kan nå søke tilskudd fra helseteknologiordningen

Foto: NFD / David Tvetene

Kommuner kan nå søke tilskudd fra helseteknologiordningen

Nye muligheter for norske kommuner med helseteknologiordningen fra 25. oktober 2023. Ordningen gir støtte til integrering av digital helse- og omsorgsteknologi.

kommunene i Norge nå søke om midler fra den søknadsbaserte helseteknologiordningen. Ordningen er designet for å bistå kommunene i deres investeringer og implementering av helseteknologi, med første utbetaling av tilskudd planlagt tidlig i 2024.

Hovedfokus: Tilrettelegging for søknader

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol understreker viktigheten av å gi kommunene nok tid for søknadsprosessen, og bekrefter at regelverket for tilskudd er godkjent i forkant av Stortingets budsjettvedtak.

Helsedirektoratet vil forvalte ordningen, som er et resultat av samarbeid mellom flere nasjonale aktører. Kommuner oppfordres nå til å forberede sine søknader, med mulighet for samarbeid med andre kommuner eller helseforetak.

Kjerkol sier videre: "Vi opplever at det er stor enighet om at kommunene må ta i bruk mer og bedre helseteknologi, noe jeg synes er veldig gledelig. Tilskudd er en god måte å hjelpe kommunene på, og gjør at kommuner kan komme raskt i gang med digitale løsninger som er til det beste både for pasienter og våre fagfolk."

Prioriterte områder

På sikt vil helseteknologiordningen dekke alle typer helseteknologi. Men for neste år vil fokus være på velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging, og bedre journal-løsninger. Noen eksempler på hva tilskuddet kan benyttes til:

  • Utprøving, anskaffing og innføring av teknologi.
  • Samarbeid med Norsk helsenett for å utforske nye områder for samspill som en del av Felles journalløft for kommunene.
  • Velferdsteknologiprogrammet-prosjekter som er prioritert i regelverket for 2024.

Viktigheten av standardisering

Både helse- og omsorgstjenesten og helsenæringen har etterlyst standardisering. Det betyr en felles tilnærming til hvordan noe skal produseres eller gjennomføres. Dette er avgjørende for korrekt utveksling av informasjon mellom virksomheter, helsepersonell, og innbyggere. Tilskuddet kan også brukes til å skaffe faglig støtte til koordinering og gjennomføring av standardiseringsarbeid.

For mer informasjon om søknadsprosessen, besøk Helsedirektoratet.

Kilde for denne artikkelen er hentet fra regjeringen.no.

Les også: Statsbudsjettet 2024: Bevilger 150 millioner til helsenæringen

Arkiv