Statsbudsjettet 2024: Bevilger 150 millioner til helsenæringen

foto: regjeringen.no

Statsbudsjettet 2024: Bevilger 150 millioner til helsenæringen

det nylig offentliggjorte statsbudsjettet for 2024 har regjeringen foreslått en bevilgning på over 150 millioner kroner rettet mot helsenæringen, noe som understreker næringens viktige rolle i velferdssamfunnet og den grønne overgangen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol uttalte: "For å nå våre helsepolitiske mål, er det essensielt å inkludere helsenæringen. Med deres ekspertise kan vi oppnå en mer innovativ behandling og teknologi i helsetjenesten, noe som vil være til fordel for pasientene, helsepersonalet og beredskapen."

Dette forslaget er en direkte respons på veikartet for helsenæringen som ble introdusert av regjeringen i august. Med 41 foreslåtte tiltak, sikter veikartet mot å vise hva styresmaktene gjør for helsenæringen i Norge, bygget på Hurdalsplattformens visjoner.

Næringsminister Jan Christian Vestre la vekt på helsenæringens potensial, "Det ligger et stort potensial for nærings- og industriutvikling i helse- og livsvitenskap. Norsk helsenæring har en kritisk rolle i å nå disse målene."

Grønn omstilling

I tråd med regjeringens overordnede grønne satsing, ser man spesielt på helsenæringens potensial for å drive klima- og miljøvennlige innovasjoner. Helsenæringen er identifisert som en nøkkelsektor i å realisere nasjonens ambisjoner for bærekraftig vekst og omstilling. Denne satsingen understøttes av flere tiltak i statsbudsjettet, inkludert veikartet for helsenæringen, som er en del av regjeringens grønne industriløft. For mer om regjeringens overordnede satsing på grønn omstilling, se her.

Kommunene får 104 millioner kroner til helse- og omsorgsforskning

Regjeringen foreslår nær 104 millioner kroner til forskning i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) påpeker veksten av eldre innbyggere og behovet for nye løsninger i kommunene. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) understreker behovet for mer forskning i kommunehelsetjenesten.

For finansiering foreslår regjeringen å avvikle bevilgningen til de regionale forskningsfondene (RFF) i 2024.

Budsjettforslaget inneholder:

  • Opprettelse av en helseteknologiordning fra 2024 med en bevilgning på 150 millioner kroner. Denne ordningen vil støtte innføring av ny teknologi i helse- og omsorgstjenesten.
  • Styrking av legemiddelproduksjonen gjennom en nasjonal satsing som fremmer samarbeid.
  • To millioner kroner er tildelt Selskapet for industrivekst (siva.no) for å utforske helsenæringens potensial med katapultordningen.

I tillegg vil det oppstå en arena for strategisk dialog mellom myndighetene og helsenæringen for å sikre sammenheng i tiltakene.

For mer informasjon, se den offisielle kunngjøringen.

Les også: Kommuner kan nå søke tilskudd fra helseteknologiordningen

Arkiv