Ny pasientapplikasjon fra DNV Imatis

Foto: DNV Imatis

Ny pasientapplikasjon fra DNV Imatis

I samarbeid med Helse Vest har DNV Imatis utviklet en innovativ pasientapplikasjon som muliggjør direkte kommunikasjon mellom pasienten og den ansvarlige sykepleieren gjennom en enkel og brukervennlig plattform.

Denne teknologien er designet for å minimere antall unødvendige turer for helsepersonell, samt å optimalisere deres evne til å prioritere henvendelser effektivt.

Tradisjonelle systemer, som bruk av snortrekk, gir ikke helsepersonell informasjon om pasientens behov før de fysisk besøker rommet, noe som ofte resulterer i ineffektive dobbeltturer. Med mange enerom og lange korridorer er behovet for effektivisering i helsevesenet tydelig. DNV Imatis anerkjenner også at pasienter noen ganger nøler med å signalisere for "små" behov, for ikke å være til bry.

Klar strategi

De nye bygningene som planlegges i Helse Vest, vil ha mange ensengsrom og lange avstander. Dette krever løsninger for effektivisering for å kunne håndtere enkeltrommene, redusere belastningen for ansatte, og samtidig ivareta pasientenes sikkerhet. DNV Imatis har derfor, i nært samarbeid med Helse Vest IKT, utviklet denne nye pasientapplikasjonen.

Ny teknologi for pasientkommunikasjon

Denne nyskapende applikasjonen fra DNV Imatis tillater pasienter å formidle sine behov direkte til helsepersonell med bare noen få tastetrykk. For å forsikre pasientene om at deres henvendelse er mottatt, viser grensesnittet en bekreftelse fra helsepersonell. Dette tiltaket sikter mot å redusere antall unødvendige turer og prioritere innmeldte behov mer effektivt.

Utvidet funksjonalitet

I tillegg til grunnleggende behov som å be om et glass vann eller assistanse til toalettet, gir applikasjonen pasientene tilgang til relevant informasjon relatert til deres opphold gjennom sikker autentisering med ID-porten. Dette inkluderer informasjon om tildelt sykepleier, planlagte avtaler, og annen relevant pasientinformasjon. DNV Imatis' mål er å dele informasjon som forbedrer pasientens opplevelse og selvstendighet under sykehusoppholdet, samtidig som det avlaster helsepersonell.

Et supplement til eksisterende systemer

Det tradisjonelle snortrekket vil fortsatt være tilgjengelig for pasienter som ikke kan eller foretrekker å ikke bruke den digitale løsningen. DNV Imatis legger stor vekt på involvering av tjeneste- og interaksjonsdesignere for å sikre optimal brukervennlighet og tilgjengelighet. Applikasjonen kan brukes på smarttelefoner eller nettbrett og er tilpasset slik at også pasienter med nedsatt syn kan bruke den med personlige innstillinger på egne enheter.

Engasjement i utviklingsfasen

Utviklingen av DNV Imatis' pasientapplikasjon inkluderte omfattende testing og tilbakemeldinger fra erfarne ansatte og inneliggende pasienter ved Kvinneklinikken. Prototyper ble testet blant forskjellige pasientgrupper, og den positive responsen på brukervennlighet og viljen til å adoptere teknologien var særlig oppmuntrende. Brukerutvalget, referansegruppen og representanter fra ungdomsrådet var også involvert i utviklingsfasen.

Kommende implementering

Kvinneklinikken i Bergen vil være den første som implementerer denne teknologien, med planlagt lansering høsten 2023. Ytterligere implementeringer er under planlegging ved andre nye sykehusbygg i Helse Vest-regionen, inkludert det nye Stavanger universitetssykehus, som er planlagt åpnet i 2024.

Forventninger til fremtidige fordeler

DNV Imatis' pasientapplikasjon sikter mot å forbedre kommunikasjonen mellom pasienter og helsepersonell, gi pasienter bedre oversikt over sine daglige planer, og aktivt engasjere dem i deres egen behandlingsplan. Dette forventes ikke bare å lette belastningen på helsepersonell ved å redusere unødvendige oppgaver, men også å fremme en mer informert og engasjert pasientbase.

Løsningen, som tillater pasienter å spesifisere graden av hast bak deres henvendelser, vil hjelpe klinisk personell med å prioritere oppgaver og respondere effektivt. Dette er spesielt verdifullt for oppfølging av pasienter på isolasjonsrom.

DNV Imatis ser kontinuerlig på muligheter for å utvide applikasjonens funksjonalitet, med fokus på både å avlaste personalet og forbedre pasientopplevelsen. Dette er bare begynnelsen på en teknologisk evolusjon innen pasientpleie.

Innholdet til artikkelen er hentet fra dnvimatis.com

Arkiv