Imatis

www.imatis.com/imatis/index.html

KONTAKTPERSON
Anund Rannestad
90867668

Imatis

Imatis er en "game changer" innen helsesektoren med sine innovative løsninger innen eHelse

Imatis AS er et teknologiselskap som leverer informasjonsteknologi/ software til nasjonal og internasjonal helse- og omsorgssektor. Selskapet er av mange betraktet som en "game changer" innen helsesektoren med sine innovative løsninger. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn og selskapet har om lag 45 ansatte. Selskapets satsning er fokusert primært omkring leveranser til både spesialist- og primærhelsetjeneste i Norge, Danmark, Australia, Sverige og Canada.

Imatis leverer avanserte og integrerte eHelse-løsninger som verktøy for helsefaglig ansatte, administrativt personell, servicepersonell, pasienter og pårørende. Imatis’portalløsning legger seg på topp av eksisterende systemer så som pasientjournal, laboratorisystem etc og gjør det mulig å hente opp relevant sanntidsinformasjon på et nettbrett, på en whiteboard eller på en telefon.

Et slikt fullstendig informasjonsmiljø er nøkkelen til å etablere og vedlikeholde effektiv samhandling innen og på tvers av avdelinger og tjenestenivåer. Slik kan mer tid brukes til pleie og omsorg.

Imatis gir unike samhandlingsmuligheter

Klyngemedlem Imatis leverer løsninger til sykehus og kommuner som skal bedre flyten av informasjon. – Sykehusene ser nytten og verdien av å bruke løsningen vår, sier key account managaer i Imatis, Hilde Alvseike.

IMATIS Visi-stortavle

NORDEN:

Imatis/Tieto vinner storkontrakt i Finland

Sammen med Tieto har Imatis bygget opp et team som nå har vunnet leveranser til en helseregion som omfatter både kommune og det nye Kainuu Hospital i Finland som skal stå ferdig i 2020.

Kainhuu Hospital

​IMATIS er nå i full produksjon i Australia!

IMATIS Visi-stortavle

Innovasjonsprosjekt ga milliongevinster

Årets innovasjonsprosjekt er kåret. Oslo kommune utviklet gevinst på 3.7 millioner med IT fra Imatis.

Morten

Arkiv