Imatis

www.imatis.com/imatis/Imatis.html

Imatis

Imatis er en "game changer" innen helsesektoren med sine innovative løsninger innen eHelse

Imatis AS er et teknologiselskap som leverer informasjonsteknologi/ software til nasjonal og internasjonal helse- og omsorgssektor. Selskapet er av mange betraktet som en "game changer" innen helsesektoren med sine innovative løsninger. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn og selskapet har om lag 45 ansatte. Selskapets satsning er fokusert primært omkring leveranser til både spesialist- og primærhelsetjeneste i Norge, Danmark, Australia, Sverige og Canada.

Imatis leverer avanserte og integrerte eHelse-løsninger som verktøy for helsefaglig ansatte, administrativt personell, servicepersonell, pasienter og pårørende. Imatis’portalløsning legger seg på topp av eksisterende systemer så som pasientjournal, laboratorisystem etc og gjør det mulig å hente opp relevant sanntidsinformasjon på et nettbrett, på en whiteboard eller på en telefon.

Et slikt fullstendig informasjonsmiljø er nøkkelen til å etablere og vedlikeholde effektiv samhandling innen og på tvers av avdelinger og tjenestenivåer. Slik kan mer tid brukes til pleie og omsorg.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo