Imatis gir unike samhandlingsmuligheter

22. okt. 2015

Imatis gir unike samhandlingsmuligheter

Klyngemedlem Imatis leverer løsninger til sykehus og kommuner som skal bedre flyten av informasjon. – Sykehusene ser nytten og verdien av å bruke løsningen vår, sier key account managaer i Imatis, Hilde Alvseike.

Løsningen Imatis leverer heter IMATIS Fundamentum og ble først tatt i bruk på St Olavs Hospital i Trondheim i 2006. Siden har flere norske sykehus kommet til. Løsningene blir også brukt i Danmark, Australia og Canada.

– Informasjonsflyt og -tilgjengelighet er forutsetninger for å ivareta pasientsikkerheten.

Vårt system inkluderer blant annet løsninger for kommunikasjon, logistikk og oversikt, der formålet er å gi et godt overblikk, administrere arbeidsprosesser samt synliggjøre ansvar innad i eller på tvers av avdelinger, sier Alvseike.

Løsningen bidrar til at riktig informasjon er tilgjengelig for riktig person til riktig tid.

Åpen plattform
IMATIS Fundamentum er et integrasjonsrammeverk med innebygget meldingsvarsler og arbeidsflytregler. På toppen av rammeverket kan man installere applikasjoner både fra Imatis og partnere. Dette er en informasjonsutvekslingsportal, en lettvekts-løsning som samler data fra tyngre IT-kilder.

– Med vår løsning logger man seg inn i én portal og tar i bruk data fra ulike kilder. Vi vil ikke konkurrere med programmene som allerede brukes, men være en portal for å forenkle prosessen og bedre arbeidsflyten, sier hun.

Man kan legge til applikasjoner og funksjoner. Det er et åpent system som kan integreres med det man ønsker.

­– Det er dette som gjør oss unike. Vi streber for å være åpne og gi et helhetlig produkt som alle kan bruke.

Tettere pasientoppfølging
Imatis Visi er en løsning for pasientoppfølging i eget hjem. Helsepersonell kan enkelt kommunisere med pasienter ved hjelp av blant annet videoløsninger, man kan motta pasientdata og ha en sanntidsvisning av aktuell informasjon. Samtidig kan en varsle og sende ut meldinger direkte til pleier som skal agere på varslene. Løsningen kan installeres i skyen og inneholder alt man trenger for å etablere et såkalt responssenter. Løsningene følger helsedirektoratets anbefalinger når det gjelder integrasjon.

– På den måten sørger man at riktig informasjon kommer til riktig person til riktig tid, sier Alvseike.

Dette systemet brukes ved SUS i prosjektet Helse@Hjemme. Helse@Hjemme bygger videre på et tidligere KOLS-prosjekt og gir KOLS-pasienter muligheten til å få med seg et nettbrett hjem. Pasientene blir fulgt opp tettere og prosjektet gir dem en større trygghet. Pasientene er på denne måten ikke overlatt til seg selv, men får videre oppfølging i hjemmet.

– Jeg har til gode å høre at noen heller ønsker hjemmetjeneste. Folk vil jo helst klare seg selv. Likevel skal ikke teknologiske løsninger erstatte menneskene, men det er viktig å tenke nytt og vurdere nye måter å møtes på, sier hun.

Skal få til noe stort
Alvseike gleder seg over å være en del av Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

– Det er en fordel å koble seg til andre som arbeider med velferdsteknologi, og utnytte hverandres styrker. Vi er alle gode på hver vår ting. Vi kan lære av hverandre og se utviklingsmuligheter. Det er nyttig både for oss og for de som bruker løsningene våre, sier hun.

Hun ønsker å se hvilke muligheter det er for å koble Imatis sine løsninger til andre klyngemedlemmer.

– Det kan gagne oss og andre i klyngen. Sammen kan vi få til noe stort!

Arkiv