DSD AS

www.dsd.no/

KONTAKTPERSON
Kjartan Melberg
48001585

DSD AS

DSD har som mål å investere og satse på virksomheter som er innovative, og der samfunnsnytte, miljøhensyn og bærekraft er viktige fundamenter.

DSD ble etablert i 1855, og har lange tradisjoner innenfor samferdsel og transport til sjøs og til lands. I dag har DSD virksomhet innenfor investeringsvirksomhet, buss, turisme og shipping. DSD er et familieeid konsern med hovedkontor i Stavanger.

Arkiv