DSD

www.dsd.no/

DSD

DSD har som mål å investere og satse på virksomheter som er innovative, og der samfunnsnytte, miljøhensyn og bærekraft er viktige fundamenter.

DSD ble etablert i 1855, og har lange tradisjoner innenfor samferdsel og transport til sjøs og til lands. I dag har DSD virksomhet innenfor investeringsvirksomhet, buss, turisme og shipping. DSD er et familieeid konsern med hovedkontor i Stavanger.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo