Dynamon AS

dynamon.no/

KONTAKTPERSON
Hilde Ulvik Hordnes
95 26 12 18

Dynamon AS

Dynamon digitaliserer og optimaliserer turnusplaner i helsesektoren

Dynamon jobber for:

Enklere utarbeiding

Å gjøre hverdagen enklere for ledere som skal utarbeide turnuser

Individuelt tilpassing

Lage individuelt tilpassede turnuser til ansatte på en enkel og tidsbesparende måte

Riktig kompetanse

Sørge for at ledere kan planlegge driften på en optimal måte når det kommer til riktig kompetanse på riktig sted til riktig tid

DYNAMON:

Kalkulerer 4,2 millioner kombinasjoner på et par sekunder

Etter gjentatte kamper mot turnuser, med Excel og hodet som verktøy, innså sykepleier og økonom Hilde Hordnes at det ikke kunne fortsette slik. Julen 2019 lovte hun seg selv å aldri lage en turnus for hånd igjen.

Hilde Dynamon

Arkiv